Gmina Bielsk

Urząd Gminy w Bielsku

 h_bielsk.png

Wójt Gminy Józef Jerzy Rozkosz

Pl. Wolności 3 A

09-230 Bielsk

tel.: +48 (24) 265-01-01

fax: +48 (24) 265-01-05

e-mial: gmina@bielsk.pl

www: http://bielsk.pl

 

Gmina o powierzchni 125,5 km2, liczbie mieszkańców - 8935, położona na skrzyżowaniu 5 ważnych szlaków handlowych. Pierwsze pisane wzmianki o Bielsku pochodzą z XI wieku. Przywilej miejski otrzymuje w 1373 r. (Siemowit III) - potwierdzenie nadania w roku 1424. Do XVI wieku nazywana "Bielsko". W 1869 r. miasteczko traci prawa miejskie w wyniku dekretu carskiego (restrykcje po powstaniu styczniowym).

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 • kościoły w Bielsku (1911 r.), Ciachcinie (1884 r.), Zagrobie (1922 r.).

 • dwory w Goślicach (XVIII w.) i Zągotach (XIX w.).

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • dokończenie budowy Ratusza w Bielsku,

 • wybudowanie budynku nowoczesnego Gimnazjum w Bielsku i stanu surowego pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum, zakończenie czerwiec 2003 r.,

 • budowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Bielsku,

 • modernizacja oczyszczalni ścieków w Bielsku,

 • całkowita telefonizacja gminy,

 • budowa wodociągów w Cekanowie, Smolinie, Kleniewie, łącznika Cekanowo - Zągoty,

 • rozpoczęcie budowy wodociągów w Dziedzicach Józinku, Niszczycach, Jaroszewie Biskupim, Bolechowicach – termin zakończenia październik 2002 r. oraz Dębsku i Leszczynie Księżym – termin zakończenia 2003 r.,

 • wybudowanie 4 km dróg gminnych, w tym 2,9 km asfaltowych oraz 1,6 km drogi asfaltowej wspólnie z powiatem,

 • budowa ulic asfaltowych i betonowych o długości 1,7 km w Bielsku,

 • budowa chodników i kanalizacji deszczowej wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg i Dyrekcją Dróg Krajowych o długości 2,6 km w Bielsku,

 • budowa 80 pkt. świetlnych na terenie gminy,

 • dobra współpraca z inwestorami,

 • organizacja dobrej opieki zdrowotnej,

 • organizacja Dni Bielska i Dożynek Gminnych.

 

 

NASZYM PROBLEMEM:

 • trudna sytuacja materialna wsi

 • rosnące bezrobocie,

 • brak obwodnicy Bielska,

 • problem unieszkodliwiania osadów,

 • konieczność rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji na terenie gminy.

 

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 • przywrócenie praw miejskich miejscowości Bielsk,

 • dokończenie wodociągowania gminy,

 • budowa gminnych dróg asfaltowych i ulic w Bielsku, Ciachcinie i Zągotach,

 • rozpoczęcie organizacji Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Wypoczynku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 7577
27 września 2019 14:36 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 11:59 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 08:52 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.