Gmina Bodzanów

Urząd Gminy w Bodzanowie

h_bodzanow.png 

Wójt Gminy Jerzy Staniszewski

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

tel. +48 (24) 260-70-06, 260-77-38, 24 260-70-83

fax. +48 (24) 260-70-65

e-mail: gmina@bodzanow.pl

www: http://www.bodzanow.pl

 

Gmina Bodzanów zajmuje powierzchnię 136,8 km2, liczy 8508 mieszkańców. Położona jest w odległości 30 km od Płocka, w dolinie Wisły. Tereny gminy to typowy mazowiecki krajobraz - piękne niziny urozmaicone rozległymi terenami leśnymi, poprzecinane wodami rzeki Mołtawy, która przepływa przez cały obszar.

 

Najstarsze dokumenty, do których udało się dotrzeć mówią, że osada młyńska w Gąsewie istniała już w XV w. Początkowo był to młyn rządowy, a w 1843 r. Urząd Guberniany Płocki oddał obiekt w dzierżawę. Na początku naszego wieku w miejsce drewnianego młyna wybudowano murowany, zainstalowano nowoczesną turbinę i mielniki oraz wybudowano zaporę piętrzącą wodę. Po drugiej wojnie światowej młyn niszczał i dopiero po zmianie właściciela został odbudowany przy współpracy pracowni konserwacji zabytków. W lipcu 1999 r. z inicjatywy Stowarzyszenia "Twoja Gmina" otwarto tu Galerię "We Młynie", prezentującą dzieła sztuki i rodzimą twórczość ludową.

 

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

 • kościół p.w. NMP (XIV-XV w.) w Bodzanowie.

 • dom drewniany z pocz. XIX w. przy ul. Poniatowskiego w Bodzanowie.

 • parki dworskie, zespoły pałacowo-dworskie w Borowicach, Cieślach, Felicjanowie, Kanigowie, Miszewie Murowanym, Pepłowie, Reczynie, Stanowie.

 • zagrody młynarskie w Bodzanowie, Gąsewie, Osmolinku.

 

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • wybudowanie budynku Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie,

 • rozbudowanie Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie o salę gimnastyczną i zaplecze socjalne oraz kotłownię olejową,

 • rozbudowanie Szkoły Podstawowej w Cieślach o drugie skrzydło,

 • wybudowanie stacji uzdatniania wody w Reczynie i w Leksynie,

 • budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Miszewie – zakończenie inwestycji w 2002 r.

 • wybudowanie 5 km dróg gminnych utwardzonych tłuczniem oraz 2700 mb dróg o nawierzchni bitumicznej, ułożenie nawierzchni bitumicznej na 1200mb dróg powiatowych – ze środków gminnych,

 • rozbudowa sieci telekomunikacyjnej.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • ubożejąca społeczność wiejska,

 • bezrobocie,

 • brak zakładów przemysłowych.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • budowa oczyszczalni ścieków dla kompleksu wsi Bodzanów-Chodkowo,

 • budowa stacji uzdatniania wody w Kanigowie wraz z siecią wodociągową we wsi Ramutówko,

 • budowa sieci wodociągowej we wsi Białobrzegi na bazie ujęcia wody w Reczynie,

 • budowa zbiornika wodnego na rzece Mołtawie we wsi Stanowo w ramach tzw. Małej retencji,

 • budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Bodzanowie,

 • budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie,

 • utworzenie zakładu przetwórstwa rolnego,

 • rozwój lokalnej przedsiębiorczości,

 • utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4818
07 grudnia 2018 12:02 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
12 maja 2016 08:43 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 08:51 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.