Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie

 h_nowy_duninow.png

Wójt Gminy Mirosław Krysiak

ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów

tel. +48 (24) 261-02-72

fax. +48 (24) 261-02-36

e-mail: ug@nowyduninow.info.pl

www: http://www.nowyduninow.info.pl

 

 

Gmina Nowy Duninów to jeden z najpiękniejszych zakątków województwa mazowieckiego. Jej powierzchnia wynosi 144,8 km2, liczy 3937 mieszkańców.

 

Pierwsze wzmianki o wsi Nowy Duninów pochodzą z XV w.

 

O kulturalnej przeszłości Duninowa i okolic świadczą obiekty zabytkowe: - Kościół w Duninowie (1901-10), - Kościół w Soczewce (1906), - zespół pałacowy w Duninowie (pałac z 1876 r., pałacyk myśliwski z końca XIX w., zameczek neogotycki z XIX w. z okrągłą wieżą), - zespół dworski w Soczewce (XIX w.).

W parkach otaczających stare dworki znajdziemy drzewa - pomniki przyrody (lipy, modrzewie, dęby).

 

Gmina położona jest nad Wisłą w obszarze Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Rozległe obszary leśne (65% powierzchni) z bogactwem runa (grzyby, jagody), 2 rezerwaty przyrody: rezerwat krajobrazowo-florystyczny Jastrząbek oraz rezerwat leśny Kresy, Zbiornik Włocławski na Wiśle, jeziora: Soczewka, Sendeńskie, Skrzynki, interesujący pod względem krajoznawczym szlak wodny Skrwy Lewej to tylko niektóre walory, które czynią te tereny bardzo atrakcyjnymi pod względem turystyczno-wypoczynkowym i tym samym wyznaczają kierunek rozwoju gminy.

 

W miejscowości Soczewka i Nowy Duninów zlokalizowanych jest kilkanaście ośrodków wypoczynkowych. Równie atrakcyjne dla wypoczynku są wsie: Brwilno Dolne, Karolewo, Lipianki. W sezonie letnim na wczasach, obozach ZHP, koloniach i domkach letniskowych wypoczywa tu ok. 1500 osób.

 

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • zakończenie I etapu budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie – 1999 r.,
 • wybudowanie nowego ujęcia wody w miejscowości Trzcianno łącznie z rurociągiem tłocznym (1999 – 2000 r.),
 • odwodnienie terenu w Brwilnie Dolnym,
 • wybudowanie sali gimnastycznej w Nowym Duninowie,
 • wybudowanie estrady w Soczewce,
 • adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie dla potrzeb gimnazjum,
 • wymiana kotłowni węglowej na olejową w Szkole Podstawowej w Soczewce,
 • budowa nowych punktów świetlnych przy drogach krajowych, powiatowych i gminnych oraz modernizacja linii energetycznej przy drodze wojewódzkiej,
 • budowa chodnika przy drodze krajowej w miejscowościach Brwilno Dolne – Stary Duninów – I etap – odcinek 1670 mb,
 • modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Nowym Duninowie i przy drodze krajowej w Soczewce,
 • wybudowanie drogi gminnej na odcinku 0,5 km w miejscowości Soczewka,
 • współfinansowanie budowy drogi asfaltowej – drogi powiatowej w Popłacinie o dł. 800 mb,
 • pozyskanie poprzez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych dalszych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w ilości 18 szt. (ogółem w gminie 33 szt.),
 • doprowadzenie w miarę racjonalnego uporządkowania gospodarki odpadami,
 • renowacja parków wraz z oświetleniem w Nowym Duninowie i Soczewce,
 • wykorzystanie walorów przyrodniczych w organizacji imprez kulturalnych i turystycznych o zasięgu gminnym i powiatowym – Regaty Żeglarskie.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • wysokie bezrobocie w gminie,
 • estetyka wsi, a przede wszystkim terenów rekreacyjnych,
 • pozyskiwanie inwestorów branży turystycznej w celu realizacji infrastruktury turystycznej i ochrony środowiska,
 • rekonstrukcja obiektów zabytkowych.

 

NASZE ZAMIERZENIA:

 

 • dalsza budowa sieci kanalizacyjnej w gminie łącznie z budową oczyszczalni w miejscowości Brwilno Dolne,
 • kontynuacja budowy chodników przy drodze krajowej Nr 62,
 • modernizacja chodników przy drodze powiatowej w Soczewce,
 • kontynuacja budowy nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Popłacin – Brwilno -Soczewka,
 • dalsza budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • opracowanie dokumentacji i wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w Soczewce,
 • opracowanie dokumentacji i budowa drogi gminnej w miejscowości Brwilno Dolne na odcinku 1,5 km,
 • opracowanie dokumentacji i wykonanie ścieżki rowerowej od Płocka do Soczewki,
 • zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze w Soczewce,
 • kontynuacja prac pielęgnacyjnych w parkach zabytkowych,
 • kontynuacja działań w kierunku restrukturyzacji wsi poprzez dalsze zalesienia gruntów rolnych,
 • bliska współpraca z Zarządem Parków Krajobrazowych z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w celu większego wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 5155
07 grudnia 2018 12:09 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 09:09 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 00:25 (Adam Kosiński) - Dodanie nowej zakładki.