Gmina i Miasto Wyszogród

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

 h_wyszogrod.png

Burmistrz Gminy i Miasta Iwona Gortat

ul. Rębowska 37

09–450 Wyszogród

tel. +48 (24) 267-26-00

fax. +48 (24) 267-26-01

e-mail: ugim@wyszogrod.pl

www: http://www.wyszogrod.pl

 

 

Gmina i miasto o powierzchni 97,9 km2, liczba ludności - 7.411 osób. Tysiącletni Wyszogród obok Płocka, Czerwińska i Czerska należy do najstarszych grodów Mazowsza. Położony jest na prawym, wysokim brzegu Wisły. Ze skarpy wiślanej roztacza się piękny widok na dolinę rzeki i znajdujące się na jej środku kępy porośnięte zaroślami. Nazwę miasteczko przyjęło od grodu i podgrodzia zlokalizowanych na tzw. górze zamkowej i u jej podnóża.

 

Złoty wiek przeżywał Wyszogród za panowania Jagiellonów. Był jednym z centrów rzemiosła i handlu wiślanego w Polsce. Słynął z bogactwa mieszkańców i ich wykształcenia.

 

Prawa miejskie Wyszogród otrzymał w roku 1398.

 

O bogatej historii Wyszogrodu i okolic mogą świadczyć dobrze utrzymane obiekty sakralne:

 • Kościół w Kobylnikach wybudowany w roku 1521.
 • Kościół w Rębowie z XVI wieku.
 • Kościół w Wyszogrodzie z roku 1786.
 • Klasztor oo. Franciszkanów z roku 1408.

 

O historii przypominają również układy urbanistyczne centrum Wyszogrodu, zabudowania w Drwałach i Rębowie.

 

W okresie międzywojennym Wyszogród żył nadzieją, iż stanie się centrum rekreacji i turystyki na szlaku Warszawa-Żelazowa Wola-Czerwińsk. Nadzieje te zniweczyły działania II wojny światowej, podczas której zniszczono miasteczko, a po drugiej stronie Wisły rozegrały się dantejskie sceny bitwy nad Bzurą.

 

W chwili obecnej Wyszogród dysponuje możliwościami, by wraz z okolicznymi miejscowościami stać się centrum rekreacji i turystyki, miejscem wypoczynku mieszkańców miast takich jak Płock czy Warszawa. W Wyszogrodzie istnieje już hotel z restauracją na ok. 100 osób, a rolnicy coraz bardziej zainteresowani są agroturystyką. Istnieje również już od trzydziestu lat i prowadzi pełną działalność Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego.

 

W pięknym obiekcie Towarzystwa istnieje możliwość organizowania narad, konferencji, sympozjów naukowych, a także wystaw.

 

Przepiękne tereny nadwiślańskie Wyszogrodu, Chmielewa, Rakowa i Drwał oczekują na inwestorów. Gminę przecinają dwie drogi krajowe. Budowana jest sieć dróg dojazdowych do nowego mostu, które usprawnią jeszcze układ komunikacyjny. Potencjalnym inwestorom oferujemy pełną infrastrukturę techniczną z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, kanalizacją sanitarną, stacją uzdatniania wody, wodociągami. Gmina jest w pełni stelefonizowana. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przewiduje tereny pod działalność gospodarczą, usługową i budownictwo jednorodzinne.

 

 

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 

 • otwarcie przeprawy mostowej w Wyszogrodzie,

 • udział Prezydenta RP – Aleksandra Kwaśniewskiego w tej uroczystości,

 • budowa pomników ku czci bohaterów walk nad Bzurą w rocznicę 600-lecia nadania praw miejskich dla Wyszogrodu i 60 rocznicy bitwy nad Bzurą,

 • oddanie dla młodzieży budynku gimnazjum,

 • uruchomienie sali komputerowej w gimnazjum,

 • budowa wspólnie z władzami powiatu kotłowni olejowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Wyszogrodzie,

 • remonty szkół,

 • rekonstrukcja części starego, drewnianego mostu w Wyszogrodzie i przekształcenie jej w taras widokowy,

 • uporządkowanie bulwaru nad Wisłą, przystani rzecznej,

 • poprawa usług medycznych dla społeczeństwa,

 • modernizacja we współpracy z władzami powiatu dróg powiatowych: - Wyszogród – Drwały – Rakowo, - Rębowo – Ciućkowo, - Chmielewo – Balino, - drogi gminnej: Rębowo – Wiązówka, - drogi krajowej do Rębowa i Płock – Warszawa,

 • zbudowanie ulicy Mostowej w Wyszogrodzie,

 • zwodociągowanie sołectw: Rostkowice, Grodkówek, Kobylniki.

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 

 • uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi,

 • wzrost bezrobocia i liczby osób korzystających z pomocy społecznej,

 • małe zainteresowanie inwestorów Wyszogrodem.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 

 • wybudowanie dwóch stacji uzdatniania wody w gminie dla ludności wiejskiej,

 • wybudowanie w Wyszogrodzie dwóch przepompowni dla odprowadzenia ścieków do oczyszczalni miejskiej,

 • zakończenie budowy gimnazjum,

 • kontynuacja budowy hali sportowej dla całego zespołu szkół oraz młodzieży gminy i miasta,

 • kontynuowanie wodociągowania wsi w związku z brakiem wody w 52% gospodarstw wiejskich, doprowadzenie do zwodociągowania wsi i rozpoczęcie budowy kanalizacji,

 • kontynuacja budowy dróg wiejskich, ulic i przebudowa starych chodników w mieście,

 • podejmowanie wszelkich dostępnych działań dla ograniczenia bezrobocia na terenie miasta i gminy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 8379
27 września 2019 14:45 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
07 grudnia 2018 12:18 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
12 maja 2016 08:56 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.