Gmina Bulkowo

Urząd Gminy w Bulkowie

h_bulkowo.png 

Wójt Gminy Gabriel Graczyk

ul. Szkolna 1

09-454 Bulkowo

tel. +48 (24) 265-20-13, 265-20-41, 265-23-48

fax. +48 (24) 265-23-50

 e-mail: gmina@bulkowo.pl

www: http://www.bulkowo.pl

 

Powierzchnia gminy Bulkowo wynosi 117,1 km2, zamieszkiwana jest przez 6347 osób. Bulkowo leży na Mazowszu Płockim w północno-wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Siedziba gminy - Bulkowo - do końca XVI w. nosiła nazwę Bolkowo - od imienia swego założyciela - księcia płockiego. Najstarsze wiadomości o tej wsi datuje się na 9 września 1385 r., kiedy to biskup Ścibor z Radzymina polecił ówczesnemu właścicielowi Bolkowa ufundowanie tu parafii i zbudowanie kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej. Gminę Bulkowo powołano do życia 1 stycznia 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju. Aktualnie gmina podzielona jest na 32 sołectwa. Jest tu 7 szkół podstawowych oraz 1 przedszkole. Na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

 

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

 • Kościoły w Blichowie z 1740 r., Pilichowie z 1719 r. i Daniszewie z 1717 r.,

 • dworki i zespoły dworskie w Osieku, Worowicach, Pilichowie, Nadułkach, Wołowej, Krzykosach i Bulkowie.

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 • zakończyliśmy budowę szkoły w Łubkach,

 • dokończyliśmy wodociągowanie gminy w 100% już w 1997 roku – sieć główna wodociągu wynosi 159,5 km,

 • wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku oczyszczalnię ścieków w Bulkowie,

 • oddana została do użytku, wybudowana od podstaw remiza OSP w Pilichówku,

 • rozbudowaliśmy budynek szkoły w Bulkowie,

 • przeprowadziliśmy modernizację sieci ciepłowniczej osiedla mieszkaniowego w Osieku (po byłym PGR),

 • zmodernizowaliśmy drogę Worowice – Pilichówko (ok. 3km),

 • przeprowadziliśmy remont szkoły w Bulkowie,

 • wykonano 132 przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków,

 • wykonaliśmy oczyszczalnie ścieków przy szkołach: we Włókach, Krubicach Nowych i Łubkach Nowych,

 • stelefonizowaliśmy gminę w 100%,

 • przeprowadziliśmy modernizację drogi przez Bulkowo na odcinku ok. 1 km,

 • przeprowadzone zostały kapitalne remonty remiz strażackich w Bulkowie i Blichowie,

 • wykonane zostały chodniki na osiedlu mieszkaniowym w Bulkowie,

 • budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków na osiedlu mieszkaniowym w Pilichowie (po byłym PGR).

 

NASZYM PROBLEMEM:

 

 • bardzo niska opłacalność produkcji rolnej, która ma bezpośredni wpływ na dochody budżetowe gminy,

 • duże i rosnące stale bezrobocie, co łączy się z wydatkami na pomoc społeczną,

 • zły stan dróg powiatowych i po części gminnych odstrasza potencjalnych inwestorów z naszego terenu.

 

NASZYM ZAMIERZENIEM:

 

 • rozbudowa szkoły w Blichowie,

 • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w Bulkowie, w dalszej kolejności budowa oczyszczalni ścieków w Blichowie,

 • budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bulkowie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4383
07 grudnia 2018 12:04 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
21 sierpnia 2018 13:20 (Katarzyna Bernaciak) - Zmiana treści zakładki.
11 stycznia 2012 08:49 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.