Plany, programy, strategie

 

 

 1. Plan zamówień Publicznych Powiatu Płockiego na 2018 rok - czytaj

 2. Raport z wykonania w latach 2011-2012 "Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018" - czytaj

 3. Zrównoważony rozwój powiatu płockiego w świetle realizacji w latach 2003-2004 Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r. - czytaj

 4. II Raport z wykonania w latach 2005 - 2006 "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 r." - czytaj

 5. III Raport z wykonania w latach 2007-2008 "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki w powiecie płockim do 2010 r." - czytaj

 6. Plan gospodarki odpadami dla powiatu płockiego na lata 2008 - 2012 - czytaj

 7. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie płockim za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. - czytaj

 8. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim do 2010 roku.
  czytaj część 1,    czytaj czesc 2

 9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015” - czytaj

 10. Obwieszczenie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2010 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu "Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018". - czytaj

 11. Program ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018. czytaj

 12. Podsumowanie prac nad projektem "Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018". - czytaj

 13. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami w powiecie płockim za lata 2009-2011. - czytaj

 14. Raport z wykonania w latach 2013-2015 ,,Programu ochrony środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018". - czytaj

 15. Plan zamówień publicznych Powiatu Płockiego przewidzianych do realizacji przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego w 2017 roku. - czytaj

 16. Program współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - czytaj

 17. Program ochrony środowiska dla powiatu płockiego do 2022 r. z perspektywą do 2026 r. - czytaj

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2012 18:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 10955
27 marca 2018 13:41 Katarzyna Bernaciak - Zmiana treści zakładki.
27 marca 2018 13:39 Katarzyna Bernaciak - Zmiana treści zakładki.
08 marca 2018 11:32 Adam Kosiński - Zmiana treści zakładki.