Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza         

 

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 Starostwo Powiatowe w Płocku uruchomiło Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

  W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,    Załóż Konto 
 • Wypełnienie udostępnionego formularza oraz podpisanie go posiadanym certyfikatem kwalifikowanym w formacie Xades-Bes wydanym przez dowolnego polskiego wystawcę.

 

 

  Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pn – czw. w godz. 7 30 - 15 30 , pt w godz. 7 30 - 17 00 ) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 212 przy ul. Bielskiej 59 w Płocku na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

 • txt, rtf, doc, odt, pdf – dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne
 • xls, ods – arkusze kalkulacyjne
 • gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png, svg – dokumenty graficzne,
 • zip, rar, tar, gz (gzip) – do zmniejszenia objętości dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach.

Wielkośc wszystkich załączników dołaczonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 

Dokumnety lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będą podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego. W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

 

 

  Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej  

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2012 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 6035
15 stycznia 2012 12:09 Adam Kosiński - Zmiana treści zakładki.
15 stycznia 2012 12:08 Adam Kosiński - Zmiana treści zakładki.
15 stycznia 2012 12:07 Adam Kosiński - Zmiana treści zakładki.