Wezwanie do odbioru depozytu - DPS Koszelew

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

w terminie do  31 pażdziernika 2013

 

 

 

Dom  Pomocy Społecznej w Koszelewie stosownie do treści art. 6 ust. 5  ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.Nr.208 poz .1537 wzywa  osoby uprawnione do podjęcia złożonego depozytu przedkładając stosowne dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

 

 

 

 L.p

 

 

Nazwisko i imię osoby zmarłej

 

 

Określenie depozytu

 

   1

 

Modrzejewski Władysław

 

środki pieniężne

 

 

 

  

                                                                            Dyrektor
                                                                Domu Pomocy Społecznej
                                                                       
w Koszelewie

                                                                            mgr   Dorota Jędra

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2013 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 4896
23 kwietnia 2013 12:57 (Adam Kosiński) - Zmiana treści zakładki.
23 kwietnia 2013 12:53 (Adam Kosiński) - Dodanie nowej zakładki.