Petycje


Informacje o rozpatrywanych petycjachwyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 petycja_1

utwardzenie drogi powiatowej nr 6917W Turowo – Leksyn

 22.10.2015

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak 

przekazanie wg właściwości w dniu 10.11.2015
przekazanie_1

 załatwienie petycji w dniu 17.11.2015

załatwienie_1

Kancelaria Prawna
„Świeca i Wspólnicy”
sp. k.
ul. Bagatela 11 lok. 3,
00-585 Warszawa

 petycja_2

wszczęcie kontroli dot. prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów marek Volkwagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche

 16.11.2015

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

 Brak

Odpowiedź na petycję  z dnia 12.02.2016

odpowiedz_2

Sołtys sołectwa Bronowo Zalesie oraz mieszkańcy miejscowości Bronowo Zalesie i użytkownicy drogi powiatowej 5201W (wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 petycja_3

wybudowanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław w miejscowości Bronowo Zalesie

 18.04.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

 petycja została przekazana Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku przez Wójta Gminy Stara Biała

odpowiedź na petycję z dnia 21 kwietnia 2016 r.

odpowiedz_3

Mieszkańcy Sołectwa Stary Podleck (wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 petycja_4

poszerzenie zakresu zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 2948W relacji Dzierżanowo-Gromnice-Mąkolin-Rogowo na odcinku od Łętowa (skrzyżowanie) przez Podleck do miejscowości Rogowo (skrzyżowanie)

 21.09.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

Brak

załatwienie petycji w dniu 27.09.2016

odpowiedz_4

Pan Andrzej Szumski, adres poczty elektronicznej: szumski@oficjalnastrona.pl

petycja_5

 Scalanie gruntów - zagrożenia

 04.11.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

 Brak

 odpowiedz_5

Teresa Krajewska - sołtys sołectwa Ślepkowo Szlacheckie

petycja_6

w sprawie ulepszenia drogi powiatowej nr 2928W Męczenino-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 568 Goślice-Ciółkowo do drogi wojewódzkiej nr 567 Płock-Rogozino-Ciółkowo-Góra.

03.11.2016

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Brak

 

 odpowiedż_6

 Rada Sołecka wsi Dźwierzno

petycja_7

w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 2936W

 04.01.2017

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

 

 odpowiedz_7

 Janina Antoszkiewicz - sołtys wsi Ogorzelice

petycja_8

w sprawie naprawy drogi powiatowej nr 5205W Płock (granica miasta) - Draganie - Proboszczewice

 28.06.2018

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Brak

 

odpowiedz_8

 Szulc-Efekt Sp. z o.o. w Warszawie

petycja_9

 Analiza za okres 2017-2018 w zakresie oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w statusnku do inwestycji budowlanych, w których planowane jestkorzystanie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe tec.)

 27.08.2018

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 Wystąpienie Starosty Płockiego do Wójtów i Burmistrzów jednostek samorządu z terenu powiatu płockiego o udzielenie informacji czy w latach 2017-2018 były przypadki, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w których jako źródło zaopatrzenia w ciepło był dopuszczony węgiel

 

 odpowiedź 9

Informacja dotycząca przyjmowania i rozpatrywania petycji w Powiecie Płockim - 2017 r.

Informacja dotycząca przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Płocku - 2015 r.

Informacja dotycząca przyjmowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Płocku - 2016 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 3199
27 listopada 2018 14:16 Katarzyna Bernaciak - Zmiana treści zakładki.
04 września 2018 13:57 Dariusz Panuszewski - Zmiana treści zakładki.
04 września 2018 13:56 Dariusz Panuszewski - Zmiana treści zakładki.