Biuletyn Informacji Publicznej - Starostwo Powiatowe w Płocku
http://bip.powiat-plock.pl

Gmina Radzanowo

Urząd Gminy w Radzanowie

 h_radzanowo.png

Wójt Gminy Tadeusz Pokorski

ul. Płocka 32

09-451 Radzanowo

tel. +48 (24) 261-34-97

fax. +48 (24) 267-38-04

e-mail: ugradzanowo@plock.home.pl, sekretariat@radzanowo.pl

www: http://www.radzanowo.pl

 

 

Gmina Radzanowo leży w środkowej części powiatu płockiego, przylegając od zachodu do miasta Płocka. Łączny obszar gminy wynosi 104,32 km2, zamieszkuje ją 7620 osób.

 

90% obszaru zajmują użytki rolne. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. Część gospodarstw zajmuje się produkcją specjalistyczną (nasiennictwo, warzywnictwo, sadownictwo). Na niewielką skalę rozwinięte jest miejscowe przetwórstwo rolno-spożywcze, dobrze natomiast handel i usługi. Na terenie gminy prowadzi działalność 300 podmiotów gospodarczych.

 

Nieźle na terenie gminy rozwinięta jest infrastruktura społeczno-socjalna (dwa ośrodki zdrowia, dwa przedszkola, trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, dwie placówki biblioteczne, Gminny Ośrodek Kultury, dwie placówki pocztowe, Komisariat Policji, osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej). Spore sukcesy sportowe odnoszą drużyny LZS z Radzanowa i Ciółkowa.

 

W nadchodzących latach planuje się dalszą budowę wodociągów i sieci kanalizacyjnej, modernizację dróg, a także ożywienie lokalnej przedsiębiorczości, co powinno wzbogacić rynek pracy i zmniejszyć stopę bezrobocia.

 

Ziemie stanowiące obecnie terytorium gminy Radzanowo od zarania dziejów były atrakcyjne osadniczo. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne i grodzisko w Dźwierznie. Żadnej z miejscowości gminy nie udało się w przeszłości uzyskać przywileju miejskiego, chociaż erygowano tutaj kilka parafii. Gminę Radzanowo powołano do życia 1 stycznia 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju.

 

WARTO ZWIEDZIĆ:

 

 

Radzanowo

 Ciółkowo

 Dźwierzno

 Woźniki

 Kosino

 Męczenino

 Rogozino

 

NASZYM SUKCESEM:

 

 

NASZYM ZAMIERZENIEM: