Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Adres

ul. Bielska 57 A

09-400 Płock

Telefon

24 267-68-28

Telefon

24 267-68-34

Fax

24 267-68-47

Stanowiska

Godziny przyjęć interesantów

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych oraz skarg i wniosków w godzinach pracy jednostki.

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
Wykonuje zadania własne powiatu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz prowadzonych rejestrów

- rejestr skarg i wniosków - znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego.
- rejestr aktów wewnętrznych - znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego.
- rejestr uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach dotyczących funkcjonowania PCPR- znajduje się w Dziale Analiz, Planowania i Nadzoru Wewnętrznego
- rejestr wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
- rejestr wniosków z zakresu likwidacji barier na potrzeby indywidualnych osób niepełnosprawnych - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej
- rejestr wniosków na turnusy rehabilitacyjne - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
- rejestr rodzin zastępczych - znajduje się w Dziale Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.
- rejestr przyznawanych świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i kontynuację nauki - znajduje się w Dziale Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.
- rejestr decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
- rejestr osób oczekujących na skierowanie do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.Kryzysowej.
- rejestr przyznawanych świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej i kontynuację nauki - znajduje się w Dziale Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.
- rejestr decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.
- rejestr osób oczekujących na skierowanie do domu pomocy społecznej - znajduje się w Dziale Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej.

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 00:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 10719
23 lipca 2019 14:11 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych jednostki.
23 lipca 2019 14:08 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie stanowiska.
20 czerwca 2018 11:49 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.