Przetargi - archiwum

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie zamówienia obejmującego roboty montażowo - instalacyjne oraz dostawę urządzeń do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Obrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej: gminy Gąbin i Słubice w ramach projektu INARMA

mazowsze2.jpg

  

Płock, dnia 16.08.2012 r.

  

Oznaczenie i numer postępowania: RFS.042.7.ZP.1.12

Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku

 
Przedmiot zamówienia: wykonanie zamówienia obejmującego roboty montażowo - instalacyjne oraz dostawę urządzeń do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Obrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej: gminy Gąbin i Słubice w ramach projektu INARMA.

   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

Zamawiający Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Bielska 59 - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - na wykonanie zamówienia obejmującego roboty montażowo - instalacyjne oraz dostawę urządzeń do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Obrony Ludności w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko - Dobrzykowskiej: gminy Gąbin i Słubice w ramach projektu INARMA, zgodnie z art. 91 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych - wybrał ofertę złożoną przez Państwa firmę - PLATAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ. Cena wybranej oferty - 119 282,33 złotych ( słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 33/100 ).

Oferta uzyskała liczbę punktów 100,00 według kryterium oceny ofert – cena 100%.

W postępowaniu w wyznaczonym terminie została złożona 1 oferta.

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z ustawą Prawo

Zamówień publicznych oraz została złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  

 

Wicestarosta                  Starosta Płocki

Jan Ciastek                    Michał Boszko

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-08-16
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Funduszy i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2012 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1336
16 sierpnia 2012 08:09 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.
16 sierpnia 2012 08:07 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.
16 sierpnia 2012 08:06 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie zdjęcia [mazowsze2.jpg] do dokumentu.