Przetargi - archiwum

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia aukcji na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia aukcji  na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761 z 2010 r.) i Uchwały Nr 165/2010 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 15 listopada 2010 r w sprawie zasad gospodarowania mieniem powiatu informuje, że posiada do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

  

Lp.

Nr przedmiotu (obiektu)

Nazwa przedmiotu (obiektu)

Ilość
(szt)

Cena wywoławcza

 1.  

WPR-5/1

Dojarka

1

 1.985 zł

 1.  

WPR-5/2

Schładzarka do mleka 800l

1

 1.900 zł

 1.  

WPR-5/3

Heder (przystawka do kukurydzy)

1

 8.050 zł

 1.  

WPR-5/8

Agregat uprawowy

1

    200 zł

 1.  

WPR-5/18

Kombajn BOLKO Z-643

1

 5.335 zł

 1.  

WPR-5/20

Owijarka belkowa

1

 2.485 zł

 1.  

WPR-5/21

Wózek sterujący SIPMA Dromader T150

1

  6.400 zł

 1.  

WPR-5/23

Silosokombajn Z-364

1

    500 zł

 1.  

WPR-5/25

Kombajn BIZON Rekord Z-058/1

1

44.500 zł

 1.  

WPR-5/26

Rozdrabniacz słomy

1

 1.100 zł

 1.  

WPR-5/27

Suszarnia podłogowa

1

 1.100 zł

 1.  

WPR-5/28

Prasa rolująca Z-279/1

1

8.915 zł

 1.  

WPR-7/8

Ford Transit WPL39JK

1

2.850 zł

 1.  

GP/1-1/2

Przenośnik pneum. ssąco-tłoczący

1

 2.500 zł

 1.  

WPR-7/1

Ciągnik URSUS C-360 PCO 1741

1

 3.750 zł

 1.  

R/2-38/1

Kabina do ciągnika C-330

1

    400 zł

 1.  

MW/2-1/1

Ciągnik ZETOR 5211 PCO1748

1

14.400 zł

 1.  

T-11/8

Ciągnik URSUS C-330 PLC525G

1

 9.000 zł

 1.  

MW/2-22/1

Kowadło 100

1

     450 zł

 1.  

MW/2-30/1

Okap kowalski

1

    250 zł

 1.  

T-21/3

Samochód Żuk WP26029

1

     600 zł

 
 1. Aukcja odbędzie się w dniu30 sierpnia 2012 r.  o godz.1100 w siedzibie  Zespołu  Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,  ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock, sala nr 28
 2. Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.
 3. Przedmiotem aukcji są składniki majątku, które można obejrzeć  w dniach 28 – 29  sierpnia  2012 r. w godzinach 9.00-14.00 w miejscowości Nowe Trzepowo 55 gm. Stara Biała.
 4. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego i okazanie się dowodem wpłaty  w dniu aukcji do godz. 9oo.
 5. Wadium należy wpłacić na konto Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock Nr. 55 9042 0003 0000 1687 2000 0050, oddzielnie na każdą pozycję z zaznaczeniem nr pozycji w wykazie sprzętu do sprzedaży.
  - wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
  - wadium złożone przez licytanta, któremu nie udzielono przybicia, zwraca się w terminie 7 dni , od dnia przeprowadzenia aukcji,
  - wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
  - wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy licytant, któremu udzielono przybicia, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 7. Sprzedaż w trybie aukcji nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
 8. Postąpienie ustala się w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował wyższą cenę.
 10. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w dniu przybicia.
 12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego , nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przybicia.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 14. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi kupujący.
 15. Nabywca jest świadomy stanu technicznego sprzętu i po jego zakupie nie będzie rościć żadnych pretensji. Zakupiony sprzęt nie podlega reklamacji.
 16. Organizatorowi aukcji przysługuje prawo zamknięcia aukcji  bez podania przyczyny.
 17. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.(24) 268-72-74.

 

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku

mgr inż. Jacek Kłosiński

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-08-16
Dokument wytworzony przez: Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 sierpnia 2012 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 1918
16 sierpnia 2012 15:24 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.
16 sierpnia 2012 15:24 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.
16 sierpnia 2012 15:20 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana danych dokumentu.