Komunikaty

Wybierz rok

Zaproszenie na XII sesje Rady Powiatu w Płocku na dzień 27 listopada 2019 r.

Płock, dn. 20 listopada 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku OR-I.0002.9.2019 MIESZKAŃCY POWIATU PŁO

Zaproszenie na XI sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 30 października 2019 r.

Płock, dn. 22 października 2019 r. PRZEWODNICZACY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.8.2019

Zaproszenie na IX sesję Rady Powiatu w Płocku w dniu 28 sierpnia 2019 r.

Płock, dn. 20 sierpnia 2019 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PŁOCKU OR-I.0002.6.2019 Mieszkańcy Powiatu Płockiego Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadam

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018-2023 na dzień 26 czerwca 2019 r.

Płock, dn. 18 czerwca 2019 r. PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU w PŁOCKU OR-I.0002.5.2019 MISZKAŃCY POWIATU PŁOCKIEGO Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję Rady Powiat