Przetargi

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin''

ZDP.T.2931/5/2019 Ogłoszenie nr 622956-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin od km 2+254,13 km do 3+228,16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamienica) na odcinku od km 5+960 do km 6+648 o długości 0,688 km

ZDP.T.2931/4/2018 Ogłoszenie nr 568552-N-2018 z dnia 2018-06-06 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku: Modernizacja drogi powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - gr. woj. - (Kamieni

Informacja o wyniku II przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie Trzepowo Nowe, gm. Stara Biała oznaczonych działkami ewidencyjnymi: nr 126/2

Płock, dnia 15 stycznia 2018r. GGN-II.6840.14.2.2013 INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sie