Uchwały Zarządu Powiatu

Wybierz rok

Uchwała Nr 38/2009 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Płockiego z zakresu kultury fizycznej i sportu, edukacji, promocji powiatu, kultury i turystyki w 2009 roku.

Uchwała Nr 38/2009 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Płockiego z zakresu kultury fizycznej i sportu, edukacji, promocji powiatu, kultury i turystyki w 2009 roku Na podstawie Uchwały Nr162 /XX/2008 Rady Powiatu w Płocku z dnia 12 listopada...