Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4187/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 130 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 119/19, obręb 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów, kolidującego z planowaną budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Jeziora Białobrzeskiego w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w głównych drogach gminnych w m. Białobrzegi”
ŚR-II.613.103.2019.JD
4186/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 137 cm, 166 cm, 145 cm, 80 cm, 160 cm, 120 cm rosnących na działce o nr ewid. 512, obręb 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, ul. Mazowieckiego, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.110.2019.JD
4185/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 51 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 39/6, obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno – w terminie do 30 listopada 2019 r.
ŚR-II.613.84.2019.OB
4184/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, w tym 4 sztuk z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 62 cm, 82 cm, 67 cm i 59 cm, 2 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolita o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 54 cm, 72 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 127 cm, rosnących na działce o nr ewid. 54/6 w m. Bulkowo Kolonia, obręb ewid. nr 0003 Bulkowo Butary, stanowiącej współwłasność Gminy Bulkowo i osób fizycznych
ŚR-II.613.120.2019.OB
4183/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 127 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 133/12 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291626W.
ŚR-II.613.125.2019.OB
4182/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę - decyzja nr 441/2019 z dnia 30.04.2019r.
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym; budowa budynku montowni z zapleczem socjalnym i magazynowym; budowa budynku śrutowni, malarni i suszarni; budowa budynku produkcyjno-magazynowego; budowa budynku magazynowo-składowego; budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych; budowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 3 zbiorników naziemnych o poj. 6400 l każdy; budowa parkingu, chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym, w miejsc. Ogorzelice, Proboszczewice Nowe, na działce nr 8/1 w obrębie Ogorzelice i na działce nr 10/14 w obrębie Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
AB-II.6740.1414.2019
4181/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy do 20 kW o pionowej osi obrotu oraz abonenckie przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z abonencką stacją transformatorową SN/nN w m. Kobierniki na działkach nr 42/11, 42/12, 43/3, 43/4, 44/1 w obrębie Kobierniki i na działkach nr 5/2, 66 w obrębie PGR Srebrna - zmiana pozwolenia na budowę decyzja nr 1328/2017
AB-II.6740.1298.2019
4180/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Miasto Wyszogród, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1188.2019
4179/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Rydzyno, gmina Słupno, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1187.2019
4178/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Bielino Wirginia, gmina Słupno, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1186.2019