Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4068/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
farmy fotowoltaicznej Łąck I o mocy zainstalowanej do 1 MW na dz. nr ewid. 69/3 w m. Kościuszków, gm. Łąck
AB-II.6740.129.2019
4067/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Gminy Bulkowo
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuki drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 205 cm, 225 cm, 221 cm, 149 cm, 147 cm, 243 cm, 207 cm, 245 cm, 194 cm, 221 cm i 115 cm, rosnących na działce o nr ewid. 138 obręb ewid. nr 0004 Bulkowo Wieś, gmina Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w gospodarowaniu zasobem nieruchomości gminnych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadułkach.
ŚR-II.613.18.2019.OB
4066/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1. 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 80 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 285, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała - w terminie do 31 grudnia 2019 r., poza okresem lęgowym; 2. 1 sztuki drzewa pięciopniowego z gatunku sosna pospolita o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 61 cm, 49 cm, 32 cm, 28 cm i 22 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 52/15, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała – w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
ŚR-II.613.102.2018.JD
4065/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 250 cm i 250 cm rosnących na działce o nr ewid. 309/5, obręb ewid. nr 0008 Kobylniki, gm. Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród, będącej w gospodarowaniu zasobem nieruchomości gminnych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach.
ŚR-II.613.6.2019.JD
4064/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 52 cm, 55 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni: 40 i 40 cm, 2 sztuk drzew z gatunku sosna pospolita o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 49 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni: 33 cm i 42 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 83 cm, rosnących na działce o nr ewid. 45/5, obręb ewid. 0002 Biała Nowa, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.21.2019.JD
4063/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Radzanowo
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 180 cm, 210 cm, 200 cm, 240 cm, rosnących na działce o nr ewid. 138/1, obręb ewid. nr 0017 Radzanowo, stanowiącej własność Gminy Radzanowo.
ŚR-II.613.11.2019.JD
4062/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Radzanowo
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z rodzaju topola nienależąca do gatunków rodzimych, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 144 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 226/1, obręb ewid. 0017 Radzanowo, gm. Radzanowo, stanowiącej własność Gminy Radzanowo.
ŚR-II.613.10.2019.JD
4061/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Radzanowo
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 4 sztuk drzew z gatunku klon zwyczajny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 80 cm, 90 cm, 90 cm, 90 cm, rosnących na działce o nr ewid. 61/16, obręb ewid. nr 0023 Ślepkowo Szlacheckie, gm. Radzanowo, stanowiącej własność Gminy Radzanowo
ŚR-II.613.9.2019.JD
4060/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o Gminy i Miasta Wyszogród
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew w tym: 1) 9 sztuk drzew rosnących na działce o nr ewid. 488, obręb ewid nr 0012 Rębowo, gm. Wyszogród, w tym: a) 5 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 100 cm, 110 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm; b) 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 85 cm, 90 cm; c) 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba biała o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 130 cm; d) 1 sztuki drzewa z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 180 cm; 2) 1 sztuki drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 461, obręb ewid nr 0012 Rębowo, gm. Wyszogród z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 295 cm.
ŚR-II.613.12.2019.JD
4059/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na utrzymywanie chartów w m. Stróżewko, gm. Radzanowo
ŚR-I.6150.2.2019