Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4047/2018 Decyzje z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 stycznia 2018 r., 8 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk z gatunku wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 190 cm, 250 cm, 250 cm oraz 5 sztuk z gatunku grusza pospolita o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 100 cm, 75 cm, 58 cm, 82 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni: 62 cm i 40 cm, rosnących na działce o nr ewid. 253/3, obręb ewid. nr 0032 Reczyn, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.95.2018.JD
4046/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Miasta i Gminy Drobin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 140 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 64/2, obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin.
ŚR-II.613.104.2018.OB
4045/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Miasta i Gminy Drobin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 110 cm i 120 cm, rosnących na działce o nr ewid. 30, obręb ewid. nr 0039 Siemienie, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin.
ŚR-II.613.103.2018.OB
4044/2018 Decyzje z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 28 lutego 2019 r., 6 sztuk drzew, w tym: 1.1. 3 sztuk drzew oznaczonych we wniosku nr 1, nr 2, nr 3 z gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 281 cm, 273 cm i 224 cm, rosnących na działce o nr ewid. 178, obręb ewid. 0018 Maszewo N/Wisłą, gmina Stara Biała, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej 1.2. 1 sztuki drzewa z gatunku grab pospolity oznaczonego we wniosku nr 4, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 41 cm (56 cm na wysokości 5 cm) rosnącego na działce o nr ewid. 165/4, obręb ewid. 0018 Maszewo N/Wisłą, gmina Stara Biała 1.3. 2 sztuk drzew z gatunku grab pospolity oznaczonych we wniosku nr 5 i nr 7, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 106 cm i 94 cm rosnących na działce o nr ewid. 166/9, obręb ewid. 0018 Maszewo N/Wisłą, gmina Stara Biała
ŚR-II.613.79.2018.OB
4043/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek złożony przez Gminę Słupno
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku brzoza brodawkowata, o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 73 cm i 65 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 68/6, obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gmina Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno
ŚR-II.613.98.2018.OB
4042/2018 Wnioski o wydanie decyzji Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Farma wiatrowa (etap I)w zakresie budowy: 8 elektrowni wiatrowych, dróg wewnętrznych (w tym zjazdów, zjazdów tymczasowych i tymczasowych poszerzeń dróg) oraz placów serwisowo-montażowych (w tym chodników), sieci energetycznych oraz telekomunikacyjnych, na działkach położonych: w gminie Bodzanów, nr ewid.: 2, 3/1, 4, 5, 7/1, 7/4, 10/1, 10/3, 13/1, 15/1, 16/1, 25, 26, 6, 23 – obręb Gromice, nr ewid.: 50, 53, 55/1, 79/5, 80/2, 51, 52, 58 – obręb Łętowo, w gminie Bulkowo, nr ewid.: 20, 39, 43, 80, 81, 83, 88/1, 89, 94/1, 96/1, 96/2, 115/2, 118, 133, 134, 135, 158, 40, 41, 42, 72, 97, 102, 116, 136, 137, 138 – obręb Dobra, nr ewid.: 1/1, 2/2, 3, 4/1, 7, 21, 22/1, 23, 24, 20 – obręb Krubice Nowe, nr ewid.: 77, 78, 79/2, 80, 91, 92, 93, 94, 95/1, 96, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 126, 60, 89, 121 – obręb Krubice, nr ewid.: 205, 207 – obręb Bulkowo Butary, nr ewid.: 23, 27, 29 21, 31 – obręb Rogowo, nr ewid.: 33/6, 33/24, 43/1, 45/1, 46, 61, 65, 66/1, 67, 95, 96, 118, 120, 121, 122, 126, 136/4, 138, 139, 143, 144, 146, 159 33/25, 36/2, 41, 63, 94, 127, 136/3 – obręb Podleck Nowy, nr ewid.: 82/2, 84/2 – obręb Gocłowo, nr ewid.: 109, 111 – obręb Krzykosy, w gminie Mała Wieś, nr ewid.: 37, 38/1, 60, 79, 83, 84, 102, 103, 105, 48, 76 – obręb Nowe Święcice, nr ewid.: 42, 43, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 159, 160, 176 – obręb Stare Święcice, nr ew.: 55, 59, 62/1, 150, 174/2, 175/2, 176/1, 187/2, 162, 176/2, 196 – obręb Wilkanowo, nr ew.: 1, 2, 3, 16, 17, 18, 22, 28, 30/3, 30/4, 52, 7, 23, 29, 51 – obręb Orszymowo, powiat płocki, woj. mazowieckie,
AB-II.6740.1437.2015
4041/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Mała Wieś
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 29, obręb ewid. nr 0019 Podgórze Wieś, gm. Mała Wieś.
ŚR-II.613.100.2018.JD
4040/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, w tym: 10 sztuk z gatunku świerk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 91 cm, 48 cm (53 cm na wysokości 5cm), 72 cm, 94 cm, 44 cm (63 cm na wysokości 5 cm), 78 cm, 88 cm, 69 cm, 68 cm, 78 cm, rosnących na działce o nr ewid. 195, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała; 1 sztukę drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 80 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 285, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała; 1 sztuki drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie mierzonym pnia poniżej korony: 145 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 52/15, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała.
ŚR-II.613.102.2018.JD
4039/2018 Decyzje decyzja z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 170 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1176, obręb ewid. Wyszogród, gmina Wyszogród, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 291530W.
ŚR-II.613.87.2018.OB
4038/2018 Decyzje pozwolenie na budowę
farmy fotowoltaicznej BIELSK o mocy zainstalowanej do 1 MW, zlokalizowaną na dz. nr ewid. 39 w m. Kędzierzyn, obręb 0016 Kędzierzyn, gm. Bielsk, powiat płocki
AB-II.6740.1065.2018