Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3666/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowe
rekultywacja kwatery B składowiska odpadów na dz. nr ewid. 63/5, 63/4 i 64/2 w Cieszewie gm. Drobin
AB-II.6740.813.2016
3665/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych do ziemi do rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr ew. 185/1 i 177/4 w m. Nowa Biała i wykonanie urządzenia wodnego rowu odwadniającego
ŚR-II.6341.6.2017.JL
3664/2017 Decyzje Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi gminnej od km 1+400 do km 1+758.10 w miejscowości Żerniki w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki, gmina Brudzeń Duży” na działkach o numerach: 36, 134/4, 136/4, 136/6, 138/2, 70/3, 71/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/2, 142/2, 144/4, 66/1, 144/3, 147/2 w obrębie Żerniki i na działkach o numerach: 156/2, 6, 7/4, 7/2 w obrębie Robertowo, gm. Brudzeń Duży,
AB-II.6740.3.1.2017
3663/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
- zbiorniki magazynowe naziemne - 3 szt. na gaz płynny: 1 szt. V=6700 l i 2 szt. V=4850 l na potrzeby grzewcze budynku inwentarskiego, dz. nr ewid. 76/4 w m Konary, gm. Bielsk
AB-II.6740.258.2017
3662/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Słupno na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym 1 z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 152 cm oraz 3 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 286 cm, 248 cm i 248 cm, rosnących na działce o nr ewid. 388, obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno
ŚR-II.613.1.2017
3661/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Bulkowo na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 1 z gatunku sumak octowiec o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 63 cm (drzewo nr 6), 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 175 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 52 cm rosnących na działce o nr ewid. 91, położonej w obrębie Worowice, gm. Bulkowo
ŚR-II.613.2.2017
3660/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Słupno na usunięcie 8 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 308 cm, 305 cm, 283 cm, 308 cm, 268 cm, 318 cm, 300 cm i 315 cm, rosnących na działce o nr ewid. 388, obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno
ŚR-II.613.125.2016
3659/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Słupno na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym 2 sztuk z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 240 cm, 223 cm (drzewo nr 3) oraz 2 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 312 cm i 332 cm, rosnących na działce o nr ewid. 388, obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno
ŚR-II.613.124.2016
3658/2017 Decyzje zezwolenie na usunięcie 22 sztuk drzew, w tym 3 sztuk z gatunku topola biała o obwodzie pni mierzonego na wysokości 130 cm: 220 cm, 225 cm i 225 cm, rosnących na działce o nr ewid. 950, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród i 2 sztuk drzew z gatunku topola biała o obwodzie pni mierzonego na wysokości 130 cm: 210 cm i 185 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1077, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród, 16 sztuk drzew z gatunku topola biała o obwodzie pni mierzonego na wysokości 130 cm: 2x 165 cm, 5x 145 cm, 6x 90 cm, 215 cm, 230 cm i 160 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1167, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród oraz 1 sztuki drzewa z gatunku topola biała o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 200 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1103/1, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród
ŚR-II.613.114.2016
3657/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Bulkowo na usunięcie 39 sztuk drzew z gatunku wierzba biała o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 340 cm, 152 cm, 180 cm, 246 cm, 203 cm, 228cm, 224 cm, 280 cm, 2x 250 cm, 232 cm, 238 cm, 284 cm, 3x 230 cm, 220 cm, 212 cm, 2x 254 cm, 278 cm, 225 cm, 237 cm, 202 cm, 246 cm, 210 cm, 300 cm, 2x 157 cm, 121 cm, 196 cm, 142 cm, 190 cm, 223 cm, 162 cm, 123 cm, 166 cm, 153 cm i 165 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1, obręb ewid. nr 0012 Krubice, gm. Bulkowo
ŚR-II.613.112.2016