Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3892/2018 Decyzje Decyzja o pozwoleniu na budowę
Budowa zamierzenia budowlanego pn: ,,Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej wraz z infrastrukturą w Słupnie’’ obejmującego budowę dróg gminnych (ulica Klonowa, Kalinowa i Strażacka) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci gazowej i teletechnicznej na dz. nr ewid. 95/1, 96/1, 97/1, 97/2, 98/3, 99/1, 99/3, 109, 152/18, 126/23, 126/20, 126/44, 127, 125/29, 143/25, 143/1, 123/1, 122/2, 122/42, 135/1, 121/6, 121/7, 133/1, 119/40, 120/1, 119/19, 119/53, 119/69, 119/1, 119/7, 116, 111/29, 119/2, 118/5, 117/1, 111/3, 128, 129/4, 118/4, 119/62, 465 w miejscowości Słupno, obręb 0017 Słupno, gm. Słupno
AB-II.6740.27.2018
3891/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew, w tym 5 z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 480 cm, 310 cm, 130 cm, 165 cm i 225 cm oraz 6 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 160 cm, 120 cm, 140 cm, 103 cm, 95 cm i 105 cm rosnących na działce o nr ewid. 78/2 obręb ewid. nr 0037 Rogotwórsk, gmina Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.2.2018
3890/2018 Decyzje Zezwolenie Gminie Słubice na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 55 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 237/1 obręb ewid. nr 0014 Słubice, gmina Słubice
ŚR-II.613.137.2017
3889/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym 2 z gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 100 cm i 115 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 95 cm, rosnących na działce o nr ewid. 421 obręb ewid. nr 0008 Łąck, gm. Łąck oraz 1 sztuki drzewa z gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 404 obręb ewid. nr 0008 Łąck, gm. Łąck, stanowiących własność Gminy Łąck
ŚR-II.613.136.2017
3888/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 400/2, obręb ewid. nr 0008 Łąck, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck
ŚR-II.613.135.2017
3887/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 75 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 77/3, obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno
ŚR-II.613.133.2017
3886/2018 Decyzje Zezwolenie posiadaczowi nieruchomości Ludowemu Klubowi Sportowemu „Huragan” z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej, 09-470 Bodzanów, za zgodą właściciela nieruchomości: Gminy Bodzanów, na usunięcie 25 sztuk drzew, w tym 23 sztuk z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 240 cm, 230 cm, 186 cm, 171 cm, 189 cm, 130 cm, 187 cm, 165 cm, 155 cm, 174 cm, 146 cm, 310 cm, 218 cm, 130 cm, 190 cm, 121 cm, 107 cm, 126 cm, 154 cm, 211 cm, 298 cm, 190 cm i 195 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 80 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnących na działce o nr ewid. 76/5, położonej w obrębie ewid. nr 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.131.2017
3885/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 300 cm i 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 200 cm, rosnących na działce o nr ewid. 91 obręb ewid. nr 0012 Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290906W
ŚR-II.613.127.2017
3884/2018 Decyzje Zezwolenie Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 7 sztuk drzew, w tym 6 z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, 80 cm, 160 cm, 70 cm, 92 cm i 170 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm, rosnących na działce o nr ewid. 78/2 obręb ewid. nr 0037 Rogotwórsk, gm. Drobin
ŚR-II.613.125.2017
3883/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 95 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 77/3, obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291673W
ŚR-II.613.124.2017