Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3767/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
wniosek o pozwolenie na budowę suszarni zboża, próbnika elektromechanicznego do pobierania próbek zboża, zespołu 6 szt. zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności 6400 dm3 każdy wraz z parownikiem, na działce o nr ewid. 91/5 w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie obręb 0023 Ślepkowo Szlacheckie
AB-II.6740.1100.2017
3766/2017 Decyzje decyzja
zezwolenia na transport odpadów dla P&P P.Osmański,P.Leszczyński Spółka Jawna Matyldów 10/4,09-520 Łąck
ŚR-I.6233.37.2017
3765/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla P&P P.Osmański,P.Leszczyński Spółka Jawna Matyldów 10/4,09-520 Łąck
ŚR-I.6233.37.2017
3764/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa stacji demontażu pojazdów, punkt skupu surowców wtórnych oraz złomu, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 20 w miejscowości Stare Święcice gm. Mała Wieś
AB-II.6740.1098.2017
3763/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego- budowy studni chłonnej na dz. nr ew. 980/1 w m. Wyszogród służącej do odprowadzenia do gruntu oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej oraz szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi ścieków oczyszczonych pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla REMONDIS Aqua Wyszogród sp. z o.o. ul. Szkolna 15 09-450 Wyszogród
ŚR-II.6341.117.2017.JL
3762/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o pozwolenie na budowę
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z wiatrakiem o mocy do 20kW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach Kobierniki dz. nr ewid. 42/11, 42/12, 43/3, 43/4, 44/1; PGR Srebrna dz. nr ewid. 5/2 i 66 gmina Stara Biała
AB-II.6740.1038.2017
3761/2017 Decyzje Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Budowa hali magazynowej wysokiego składowania z budynkiem produkcyjno - socjalno - biurowym na działkach nr ewid. 265/8, 266/5, 267/1 w m. Cekanowo gmina Słupno.
AB-II.6740.685.2017
3760/2017 Decyzje Decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 2 sztuki z gatunku klon jawor o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 201 cm i 193 cm oraz 1 sztuka drzewa z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 303 cm, rosnących na działce o nr ewid. 388, obręb ewid. Cekanowo, gm. Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej o kategorii drogi gminnej
ŚR-II.613.52.2017
3759/2017 Decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - 125 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno
ŚR-II.613.51.2017
3758/2017 Decyzje Decyzja odmowna wydania Gminie Bodzanów zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, w tym 5 sztuk z gatunku wierzba biała o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 142 cm, 134 cm, 110 cm, 134 cm i 135 cm, 2 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 110 cm i 85 cm, rosnących na działce o nr ewid. 191, obręb ewid. nr 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.59.2017