Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3837/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla PPHU "ROLPOT" Spółka jawna Królewski i Panek Oddział w Łętowie 3, 09-470 Bodzanów
SR-i.6233.43.2017
3836/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
Ryszarda Bednarskiego „SPEC-KOP” Roboty Ziemne Specjalistyczne w m. Góry Małe 2A, 09-530 Gąbin o zmianę decyzji Starosty Płockiego z dnia 23 lutego 2015 r., znak: ŚR-II.6233.76.2014.2015 - zezwolenia na przetwarzanie odpadów w części dotyczącej oznaczenia numeru nieruchomości, na której prowadzona jest działalność w zakresie przetwarzania odpadów.
ŚR-I.6233.42.2017
3835/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zmianę decyzji Starosty Płockiego z dnia 23 maja 2017 r., znak: ŚR-II.613.30.2017, udzielającej Gminie i Miastu Wyszogród zezwolenia na usunięcie na usunięcie 23 sztuk drzew, w tym 22 z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 150 cm, 120 cm, 130 cm, 164 cm, 95 cm, 196 cm, 220 cm, 132 cm, 205 cm, 150 cm, 145 cm, 150 cm, 178 cm, 130 cm, 138 cm, 250 cm, 157 cm, 156 cm, 163 cm, 160 cm, 170 cm i 140 cm i 1 drzewo dwupniowe o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 136 cm i 195 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171 obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród
ŚR-II.613.120.2017
3834/2017 Postanowienia odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Bulkowo, z dnia 17 października 2017 r., skierowany do Starosty Płockiego w dniu 18 października 2017 r., w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 180 cm i 190 cm, rosnących na działce o nr ewid. 312/4 obręb ewid. nr 0015 Nowe Łubki, gmina Bulkowo
ŚR-II.613.108.2017
3833/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Słupno na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 120 cm, 120 cm i 115 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno
ŚR-II.613.107.2017
3832/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Bulkowo na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 166 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 5/4, obręb ewid. nr 0030 Rogowo Nowe, gm. Bulkowo
ŚR-II.613.102.2017
3831/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Bulkowo na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 270 cm, 180 cm i 257 cm, rosnących na działce o nr ewid. 146/3, obręb ewid. nr 0033 Worowice, gm. Bulkowo
ŚR-II.613.101.2017
3830/2017 Decyzje Zezwolenie Gminie Bodzanów na usunięcie 1 sztuki drzewa, z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - 205 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 115/48, obręb nr 0007 Cieśle, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.100.2017
3829/2017 Decyzje umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - 480 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 168 obręb ewid. nr 0038 Setropie, gm. Drobin, zamiast na działce o nr ewid. 132
ŚR-II.613.97.2017
3828/2017 Decyzje Zezwolenie Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 11 sztuk drzew, w tym 5 z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 480 cm, 310 cm, 130 cm, 165 cm i 225 cm oraz 6 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 160 cm, 120 cm, 140 cm, 103 cm, 95 cm i 105 cm, rosnących na działce o nr ewid. 78/2 obręb ewid. nr 0037 Rogotwórsk, gm. Drobin
ŚR-II.613.96.2017