Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3679/2017 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa instalacji mobilnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 47/7 w miejscowości Bulkowo Butary gm. Bulkowo
AB-II.6740.377.2017
3678/2017 Decyzje zmiana decyzji
Starosty Płockiego z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: ŚR-I.6220.2.2016 - udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów - malarni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w m. Stare Boryszewo, gm. Radzanowo
ŚR-I.6220.1.2017
3677/2017 Decyzje zezwolenie
na transport odpadów dla WISMAR Sp. z o.o. 09-412 Proboszczewice ul. Zbigniewa Szacherskiego 11
ŚR-I.6233.7.2017
3676/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów - malarni z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, zlokalizowanej w m. Stare Boryszewo, gm. Radzanowo, udzielonego decyzją Starosty Płockiego z dnia 27 czerwca 2016 r., znak: ŚR-I.6220.2.2016 w zakresie zmiany ilości odpadów przewidywanych do wytwarzania w ciągu roku
ŚR-I.6220.1.2017
3675/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na transport odpadów dla WISMAR Sp. z o.o. w Nowych Proboszczewicach ul. Z. Szacherskiego 11
ŚR-I.6233.7.2017
3674/2017 Decyzje zezwalenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Huragan” w Bodzanowie na usunięcie 25 sztuk, w tym 1 sztuki z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 80 cm (drzewo nr 8 zgodnie z protokołem oględzin), 1 sztuki drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 110 cm: 80 cm, 23 sztuki drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 240 cm, 222 cm, 186 cm, 171 cm, 189 cm, 130 cm, 187 cm, 165 cm, 145 cm, 168 cm, 138 cm, 300 cm, 195 cm, 130 cm, 180 cm, 117 cm, 101 cm, 122 cm, 145 cm, 200 cm, 296 cm, 190 cm i 188 cm, rosnących na działce o nr ewid. 76/5, obręb ewid. nr 0006 Chodkowo gm. Bodzanów
ŚR-II.613.5.2017
3673/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew,w tym 1 sztuki z gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 40 cm rosnącego na działce o nr ewid. 104, obręb nr 0024 Łęg Probostwo, 2 sztuk drzew z gatunku wiąz pospolity o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 150 cm i 140 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 140 cm, rosnących na działce o nr ewid. 108, obręb nr 0024 Łęg Probostwo, 2 sztuk drzew z gatunku wiąz pospolity o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 135 cm i 135 cm, rosnących na działce o nr ewid. 107, obręb nr 0024 Łęg Probostwo, 1 sztuki drzewa z gatunku wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 55 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 105, obręb nr 0024 Łęg Probostwo, 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm - 115 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 103/3, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin
ŚR-II.613.19.2017
3672/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 230 cm i 330 cm, rosnących na działce o nr ewid. 302, obręb ewid. nr 0006 Chudzyno, gm. Drobin
ŚR-II.613.15.2017
3671/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku topola nienależącego do gatunku rodzimego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 305 cm, 293 cm, 222 cm i 207 cm, rosnących na działce o nr ewid. 308, obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo
ŚR-II.613.11.2017
3670/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym 1 sztuka z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 247 cm i 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 95 cm i 90 cm, rosnących na działce nr ewid. 197, obręb ewid. nr 0020 Wykowo, gm. Słupno, 3 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 140 cm, 130 cm, 120 cm rosnących na działce nr ewid. 200 obręb ewid. nr 0020 Wykowo, gm. Słupno, 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 103 cm i jednego drzewa trójpniowego z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 135 cm, 95 cm i 90 cm, rosnących na granicy działek nr ewid. 197 i 200, obręb ewid. nr 0020 Wykowo, gm. Słupno
ŚR-II.613.3.2017