Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4350/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 275 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1106, obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, gm. Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291530W.
ŚR-II.613.98.2020.OB
4349/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 43 cm (61 cm na 5 cm) oraz 2 sztuk drzew z gatunku Buk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 63 cm i 60 cm, rosnących na działce o nr ewid. 334/42, obręb ewid. 0005 Górki, gm. Gąbin, będącej własnością Miasta i Gminy Gąbin, stanowiącej drogę publiczną o kategorii drogi gminnej o nr 290675W (ul. Modrzewiowa).
ŚR-II.613.56.2020.JD
4348/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, w tym 10 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 64 cm, 45 cm, 70 cm, 180 cm, 81 cm, 164 cm, 141 cm, 132 cm, 170 cm i 163 cm, 3 sztuk drzew z gatunku Wiąz polny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 70 cm, 45 cm, 55 cm, 4 sztuki drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 51 cm, 140 cm, 93 cm i 103 cm, 3 sztuki drzew z gatunku Jesion pensylwański o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 105 cm, 71 cm, 142 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku Sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 92 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 52 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno
ŚR-II.613.92.2020.OB
4347/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa farmy fotowoltaicznej „Staroźreby IV” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania
AB-II.6740.1157.2020
4346/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa farmy fotowoltaicznej „Staroźreby II” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania
AB-II.6740.1159.2020
4345/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa farmy fotowoltaicznej „Staroźreby III” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania
AB-II.6740.1160.2020
4344/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa farmy fotowoltaicznej „Staroźreby I” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii i stacją ładowania
AB-II.6740.1158.2020
4343/2020 Decyzje Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.
Budowa hali magazynowej wysokiego składowania z częścią produkcyjno - usługową i budyniem produkcyjno - socjalno - biurowym, na działkach nr ewid. 265/8, 266/5, 267/1 położonych w m. Cekanowo, w obrębie ewid. 0004 Cekanowo, w gm. Słupno.
AB-II.6740.1059.2020
4342/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku Sosna zwyczajna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 80 cm, 1 sztuki z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 84 cm oraz 1 sztuki z gatunku Topola osika o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 234 cm, rosnących na działce o nr ewid. 260/7 obręb ewid. nr 0005, Górki, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.88.2020.OB
4341/2020 Decyzje pozwolenie
na wytwarzanie odpadów dla MODULAR System Sp. z o.o. ul. Bielska 19 09-412 Ogorzelice
ŚR-I.6220.5.2020