Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3923/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wniosek Gminy Radzanowo o wydanie zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 130 cm i 135 cm rosnących na działce o nr ewid. 93/22 obręb ewid. nr 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko, gmina Radzanowo, stanowiącej własność Gminy Radzanowo
ŚR-II.613.38.2018.OB
3922/2018 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o pozwolenie na budowę
Rozbudowa istniejącej chlewni o liczbie stanowisk 400 szt. do 950 szt. i budowa nowej chlewni o liczbie stanowisk 1000 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej na działce nr 6 położonej w obrębie 0006 Karsy, gm. Drobin
AB-II.6740.371.2018
3921/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wniosek Gminy Słupno o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku morwa ciemna, w tym 1 sztuki będącej drzewem trzypniowym o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 50 cm, 70 cm i 76 cm, 1 sztuki będącej drzewem dwupniowym o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 43 cm i 56 cm oraz 1 sztuki drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 114 cm, rosnących na działce o nr ewid. 10/4 obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gmina Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291660W
ŚR-II.613.34.2018.OB
3920/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wniosek Gminy Słupno w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku wierzba krucha o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 160 cm, 103 cm, 112 cm, 110 cm, 108 cm, 123 cm rosnących na działce o nr ewid. 64/1 obręb ewid. Nr 0001 Barcikowo, gmina Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291211W
ŚR-II.613.33.2018.OB
3919/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 123 cm, 125 cm, 145 cm i 193 cm, rosnących na działce o nr ewid. 166/3, obręb ewid. nr 0028 Sąchocino Praga, gm. Bulkowo, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290410W
ŚR-II.613.24.2018.MK
3918/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wniosek Gminy Słupno o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 322 cm, 302 cm i 345 cm, rosnących na działce o nr ewid. 388, obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno.
ŚR-II.613.35.2018.OB
3917/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
wniosek Gminy Słupno o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: - 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec biały o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 250 cm, rosnącego na granicy działek o nr ewid. 126/23 i 127, obręb ewid. Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W - 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec biały o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 126/23, obręb ewid. Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W - 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 280 cm i 220 cm, rosnących na granicy działki o nr ewid. 125/30 obręb ewid. Słupno, gm. Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej własność osób fizycznych i działki o nr ewid. 127 obręb ewid. Słupno, gm. Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W - 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 60 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 122/2, obręb ewid. Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W - 2 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 260 cm i 210 cm, rosnących na granicy działek 127 i 133/1, obręb ewid. Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W - 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 55 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 122/2, obręb ewid. Słupno, gmina Słupno, ul. Strażacka, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291646W
ŚR-II.613.30.2018.OB
3916/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, w tym 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 106 cm, 105 cm, 106 cm i 100 cm, 5 sztuk drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 140 cm, 144 cm, 112 cm, 112 cm i 120 cm, 3 sztuk drzew z gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 15 cm, 15 cm i 15 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku modrzew o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 140 cm, rosnących na działce o nr ewid. 29 obręb ewid. nr 0019 Podgórze, gmina Mała Wieś
ŚR-II.613.18.2018.MK
3915/2018 Wnioski o wydanie decyzji o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z nieruchomości stanowiącej własność gminy
Wniosek Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, w tym: 1. 2 sztuk drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 267 cm i 248 cm, rosnących na działce o nr ewid. 488 obręb ewid. Rębowo; 2. 1 sztuki drzewa z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 221 cm, rosnących na działce o nr ewid. 461 obręb ewid. Rębowo; 3. 2 sztuk drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 228 cm i 165 cm rosnących na działce o nr ewid. 629/2 obręb ewid. Wyszogród; 4. 1 sztuki drzewa z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 341 cm, rosnących na działce o nr ewid. 637/3 obręb ewid. Rębowo.
ŚR-II.613.27.2018.OB
3914/2018 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Słubice
Obręby: Grzybów, Juliszew, Leonów, Piotrkówek, Zyck Nowy
ŚR-I.6162.97.2017