Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3978/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Gminy Słupno
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 188 cm, 291 cm i 191 cm rosnących na działce o nr ewid. 39/1, obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gmina Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W
ŚR-II.613.76.2018.OB
3977/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Gminy Słupno
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym: 1. 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 280 cm i 220 cm, rosnących na granicy działek 127 i 125/30, obręb ewid. 0017 Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W; 2. 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 60 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 122/2, obręb ewid. 0017 Słupno, gmina Słupno, ul. Klonowa, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291634W; 3. 1 sztuki drzewa z gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 55 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 122/2, obręb ewid. 0017 Słupno, gmina Słupno, ul. Strażacka, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291646W.
ŚR-II.613.61.2018.OB
3976/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek gminy Stara Biała
w sprawie wydanie zezwolenia na usunięciena usunięcie 13 sztuk drzew, w tym: 1. - 6 sztuk drzew rosnących na działce o nr ewid. 66/19 obręb ewid. nr 0007 Brwilno, gmina Stara Biała, z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 45 cm, 30 cm, 36 cm, 58 cm, 34 cm i 27 cm; 2. - 1 sztuki drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 66/19 obręb ewid. nr 0007 Brwilno, gmina Stara Biała, z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 65 cm; 3. - 6 sztuk drzew rosnących na działce o nr ewid. 66/7 obręb ewid. nr 0007 Brwilno, gmina Stara Biała, z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 40 cm, 54 cm, 37 cm, 34 cm, 61 cm i 58 cm; będących własnością Gminy Stara Biała, stanowiących pas drogowy drogi wewnętrznej ul. Lawendowej w m. Brwilno.
ŚR-II.613.70.2018.MK
3975/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek Gminy Mała Wieś
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku topola obcego gatunku, o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 340 cm, 310 cm, 320 cm i 310 cm, rosnących na granicy działek o nr ewid. 75/2 i 76, obręb ewid. nr 0017 Orszymowo, gmina Mała Wieś, stanowiących własność Gminy Mała Wieś.
ŚR-II.613.63.2018.MK
3974/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
Budowa budynku inwentarskiego z 2 silosami paszowymi i z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 367, w miejscowości Rębowo, obręb 0012 Rębowo, gm. Wyszogród
AB-II.6740.767.2018
3973/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 247 cm, 142 cm, 140 cm, 148 cm, 167 cm, 102 cm, 180 cm i 198 cm, rosnących na działce o nr ewid 47 obręb nr 0017 Orszymowo, gmina Mała Wieś
ŚR-II.613.74.2018.MK
3972/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie R10 dla "PILASZEWSCY" Paweł Pilaszewski w Dłużniewie Dużym
ŚR-I.6233.25.2018
3971/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 245 cm, rosnącego na działce o nr ewid 51/4 obręb nr 0025 Węgrzynowo, gmina Mała Wieś
ŚR-II.613.62.2018.MK
3970/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 147 cm, rosnącego na działce o nr ewid 566 obręb nr 0014 Słubice, gm. Słubice
ŚR-II.613.71.2018.MK
3969/2018 Decyzje Zezwolenie Miastu i Gminie Drobin na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 145 cm i 145 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 429/1, obręb ewid. nr 0014 Drobin, gm. Drobin
ŚR-II.613.45.2018.MK