Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4232/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 5 sztuk drzew: w tym 1 sztuki drzewa z gatunku Wiśnia ptasia o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 40 cm (55 cm na 5 cm) oraz 4 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 61 cm, 49 cm (68 cm na 5 cm), 65 cm i 51 cm, rosnących na działce o nr ewid. 107/33, obręb ewid. 0018 Szeligi, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową
ŚR-II.613.138.2019.JD
4231/2020 Polityki, strategie, plany lub programy "Uproszczone plany urządzenia lasu" obrębów ewidencyjnych: Białobrzegi, gm. Bodzanów; Robertowo, gm. Brudzeń Duży; Bielino-Wirginia oraz Rydzyno, gm. Słupno oraz Miasto Wyszogród,dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, ważne na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. - wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu
"Uproszczone plany urządzenia lasu" obrębów ewidencyjnych: Białobrzegi, gm. Bodzanów; Robertowo, gm. Brudzeń Duży; Bielino-Wirginia oraz Rydzyno, gm. Słupno oraz Miasto Wyszogród,dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, ważne na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. - wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich przyjęciu
ŚR-I.272.4.2019
4230/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy i Miasta Wyszogród
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 275 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1106, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.1.2020.JD
4229/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną
AB-II.6740.1661.2019
4228/2020 Decyzje decyzja
pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Ponzio Polska Spółka z o.o., Cekanowo, ul. Płocka22, 09-472 Słupno
ŚR-I.6220.4.2019
4227/2020 Decyzje decyzja dla JC Parts s.c. Stróżewko 36/2, 09-410 Płock
zmiana oznaczenia prowadzącego instalację
ŚR-I.6220.5.2019
4226/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym, na działce nr ewid. 632/2 położonej w m. Słubice obręb 0014 Słubice gminie Słubice pow. płockim woj. mazowieckim
AB-II.6740.1696.2019
4225/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca Gminie Bulkowo na usunięcie w terminie do 29 lutego 2020 r., 6 sztuk drzew: 1.1. 3 sztuk z gatunku Jarząb szwedzki oznaczonych nr 1, nr 2 i nr 3, w tym 1 sztuki drzewa oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia mierzonym bezpośrednio poniżej korony drzewa wynoszącym 76 cm oraz 2 sztuk drzew oznaczonych nr 2 i nr 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 82 cm i 67 cm, 1.2. 2 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolita oznaczonych nr 5 i nr 6 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 54 cm i 72 cm, 1.3. 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski oznaczonego nr 7 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 127 cm, rosnących na działce o nr ewid. 54/6 w m. Bulkowo Kolonia, obręb ewid. nr 0003 Bulkowo Butary, stanowiącej współwłasność Gminy Bulkowo i osób fizycznych.
ŚR-II.613.137.2019.OB
4224/2020 Decyzje z wniosku Gminy Nowy Duninów
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 141 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 221 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów - w terminie do 30 maja 2020 r.
ŚR-II.613.137.2019.OB
4223/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Brudzeń Duży
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Topola osika o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 58 cm, 50 cm, 64 cm, 55 cm, 59 cm i 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/12, obręb ewid. nr 0006 Brudzeń Duży, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży
ŚR-II.613.140.2019.OB