Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4087/2019 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym: 2 sztuk drzew z gatunku wierzba płacząca o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 145 cm, 133 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku jarząb pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 193 cm i 168 cm rosnących na działce o nr ewid. 453/1, obręb 0012 Rębowo, stanowiącej własność Gminy i Miasta Wyszogród, w terminie do 30 września 2019 r.
ŚR-II.613.32.2019.JD
4086/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku gminy Mała Wieś
wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, w tym 2 sztuk z gatunku klon jesionolistny o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 167 cm i 192 cm oraz 5 sztuk z gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 78 cm, 85 cm, 80 cm, 72 cm, 80cm, rosnących na działce o nr ewid. 309/3, obręb ewid. nr 0014 Mała Wieś, gm. Mała Wieś, stanowiącej własność Gminy Mała Wieś.
ŚR-II.613.40.2019.OB
4085/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Radzanowo
decyzja zezwalająca 4 sztuk drzew z gatunku jesion wyniosły, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 190 cm, 160 cm, 160 cm, 150 cm, rosnących na działce o nr ewid. 138/1, obręb ewid. nr 0017 Radzanowo w terminie do 31 grudnia 2019 r.: 1.1. drzewa z gatunku jesion wyniosły oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 190 cm - poza okresem lęgowym; 1.2. drzew z gatunku jesion wyniosły oznaczonych nr 2, nr 3 i nr 4 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: odpowiednio 160 cm, 160 cm, 150 cm - po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich siedlisk gatunków chronionych
ŚR-II.613.11.2019.JD
4084/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
kurnika do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej
AB-II.6740.313.2019
4083/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy o obwodzie pnia mierzonym bezpośrednio poniżej korony drzewa: 90 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 297/10, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gmina Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno
ŚR-II.613.28.2019.OB
4082/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Stara Biała
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 1 sztuki drzewa z gatunku topola biała o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 260 cm rosnącego na działce o nr ewid. 80/2, obręb ewid. 0018 Maszewo n/Wisłą, gmina Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała, 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku topola biała o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm i 202 cm rosnącego na działce o nr ewid. 81/2, obręb ewid. 0018 Maszewo n/Wisłą, gmina Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała oraz 1 sztuki drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 68 cm rosnącego na działce o nr ewid. 125, obręb ewid. 0018 Maszewo n/Wisłą, gmina Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.34.2019.OB
4081/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 220 cm rosnącego na działce o nr ewid. 63, obręb ewid. nr 0014 Słomin, gm. Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291546W - w terminie do 30 września 2019 r.
ŚR-II.613.2.2019.JD
4080/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2019 r., 6 sztuk drzew, w tym: drzew jednopniowych z gatunku wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 53 cm, 75 cm, 155 cm, dwupniowego drzewa o obwodzie pni: 90 cm i 86 cm, drzewa trzypniowego o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 65 cm, 71 cm 71 cm oraz drzewa dwupniowego o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 80 cm i 86 cm, rosnących na działce o nr ewid. 132, obręb ewid. nr 0001 Gąbin, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin.
ŚR-II.613.25.2019.JD
4079/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 48 sztuk drzew z rodzaju wierzba, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 116 cm, 78 cm, 41 cm, 114 cm, 125 cm, 113 cm, 60 cm, 70 cm, 90 cm, 130 cm, 130 cm, 115 cm, 72 cm, 114 cm, 137 cm, 140 cm, 60 cm, 107 cm, 78 cm, 53 cm, 60 cm, 50 cm, 70 cm, 68 cm, 66 cm, 66 cm, 81 cm, 67 cm, 65 cm, 72 cm, 50 cm, 48 cm, 60 cm, 90 cm, 74 cm, 100 cm, 95 cm, 100 cm, 98 cm, 83 cm, 78 cm, 60 cm, 65 cm, 65 cm, 78 cm, 85 cm, 88 cm, 88 cm, rosnących na działce o nr ewid. 132, obręb 0001 Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.25.2019.JD
4078/2019 Decyzje Decyzja z wniosku Gminy Bulkowo
zezwalająca na usunięcie 7 sztuk drzew z gatunku topola nienależąca do gatunków rodzimych, w tym 1 sztuki drzewa dwupniowego oznaczonego nr 1 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 223 cm i 115 cm oraz 6 sztuk drzew oznaczonych nr 2, 7, 8, 9, 10 i 11 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 225 cm, 237 cm, 200 cm, 243 cm, 193 cm i 115 cm, rosnących na działce o nr ewid. 138, obręb ewid. nr 0004 Bulkowo Wieś, gmina Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w gospodarowaniu zasobem nieruchomości gminnych – Ochotniczej Straży Pożarnej w Bulkowie – w terminie do 28 czerwca 2019 r.
ŚR-II.613.18.2019.OB