Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4303/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 105 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 361, obręb ewid. 0022 Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 136 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 281/3, obręb ewid. 0010 Dziarnowo, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.39.2020.JD
4302/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Nowy Duninów
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Kasztanowiec pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 285 cm i 270 cm, rosnących na granicy działek o nr ewid. 16 i 15/1 obręb ewid. nr 0012, Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów, stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.64.2020.OB
4301/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 sztuk drzew, w tym: • 32 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 100 cm, 79 cm, 92 cm, 82 cm, 82 cm, 78 cm, 91 cm, 85 cm, 83 cm, 99 cm, 71 cm, 39 cm (65 cm na 5 cm), 78 cm, 59 cm, 72 cm, 46 cm, 57 cm, 60 cm, 55 cm, 39 cm (51 cm na 5 cm), 42 cm (55 cm na 5 cm), 47 cm (60 cm na 5 cm), 70 cm, 58 cm 61 cm, 59 cm, 58 cm, 58 cm, 56 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 90 cm i 71 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 72 cm i 74 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 43 cm i 44 cm; • 11 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 55 cm, 65 cm, 40 cm (60 cm na 5 cm), 35 cm (52 cm na 5 cm), 37 cm (52 cm na 5 cm), 53 cm, 76 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 64 cm i 62 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 65 cm i 60 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 40 cm i 35 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 35 cm i 32 cm; • 3 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 55 cm (65 cm na 5 cm), 31 cm (53 cm na 5 cm), 45 cm (65 cm na 5 cm); • 5 sztuk drzew z gatunku Dąb czerwony o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 57 cm, 36 cm (52 cm na 5 cm), 39 cm (55 cm na 5 cm), 62 cm, 57 cm; • 3 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 42 cm (57 cm na 5 cm), 42 cm (56 cm na 5 cm), 30 cm (51 cm na 5 cm) - rosnących na działce o nr ewid. 119/11, obręb ewid. 0007 Brwilno, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.46.2020.JD
4300/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 2 sztuk drzew z gatunku Modrzew europejski oznaczonych nr 1 i nr 2, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 99 cm i 101 cm, 2 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała oznaczonych nr 3 i nr 8, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 248 cm i 209 cm oraz 4 sztuk drzew z gatunku Olsza czarna oznaczonych nr 4, nr 5, nr 6 i nr 9 o obwodach pni mierzonych na 130 cm wynoszących odpowiednio: 90 cm, 169 cm, 102 cm i 180 cm, rosnących na działce o nr ewid. 82/1, obręb ewid. 0007 Brwilno, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.34.2020.JD
4299/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 61 cm i 58 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 79 cm i 56 cm oraz 5 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 58 cm, 76 cm, 50 cm, drzewa trzypniowego o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 115 cm, 47 cm i 31 cm oraz drzewa trzypniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 109 cm, 85 cm, 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 118/6, obręb ewid. 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.41.2020.JD
4298/2020 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzewa w zakresie wystąpienia na nim ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 122 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 108, obręb ewid. nr 0005 Gulczewo, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291204W
ŚR-II.613.31.2020.OB
4297/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 180 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 211/2, obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.49.2020.OB
4296/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 września 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 5 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy, w tym 4 sztuk drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 121 cm, 123 cm, 52 cm, 86 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/7, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin oraz 1 sztuki drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 75 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 164, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.24.2020.JD
4295/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, z gatunku Topola biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 225 cm, 198 cm, 180 cm i 212 cm, rosnących na działce o nr ewid. 122/3, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
ŚR-II.613.45.2020.JD
4294/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 32 sztuk drzew, w tym: 20 sztuk z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 310 cm, 300 cm, 300 cm, 280 cm, 400 cm, 360 cm, 280 cm, 180 cm, 270 cm, 300 cm, 260 cm, 270 cm, 250 cm, 200 cm, 180 cm, 280 cm, 280 cm, 320 cm, 220 cm i 500 cm, 11 sztuk drzew z gatunku Olsza szara o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 41 cm (56 cm na 5 cm), 35 cm (55 cm na 5 cm), 40 cm (73 cm na 5 cm), 37 cm (54 cm na 5 cm), 35 cm (70 cm na 5 cm), 37 cm (50 cm na 5 cm), 88 cm, 93 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 40 cm i 39 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 95 cm i 97 cm, drzewa czteropniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 26 cm, 26 cm, 27 cm i 70 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Grusza pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 51 cm, rosnących na działce o nr ewid. 253/3, obręb ewid. 0032 Reczyn, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów.
ŚR-II.613.15.2020.JD