Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4013/2018 Decyzje Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
Budowa budynku inwentarskiego z dwoma silosami paszowymi i infrastrukturą techniczną - I etap budowy, dz. nr ewid. 367 w m. Rębowo, obręb 0012 Rębowo gm. Wyszogród
AB-II.6740.897.2018
4012/2018 Decyzje decyzja z wniosku gminy Radzanowo
zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 51 cm i 80 cm rosnących na działce o nr ewid. 18/83, obręb ewid. nr 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko, gmina Radzanowo, stanowiącej własność Gminy Radzanowo.
ŚR-II.613.75.2018.OB
4011/2018 Decyzje Decyzja z wniosku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bulkowie
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity oznaczonych we wniosku nr 2 i nr 4 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 90 cm i 100 cm, rosnących na działce o nr ewid. 52/1, obręb ewid. Bulkowo, gmina Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bulkowie.
ŚR-II.613.81.2018.OB
4010/2018 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy chart w Łagiewnikach, gm. Bodzanów
ŚR-I.6150.38.2018
4009/2018 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
stacja bazowa - (92283N!) LEMANS_LP_ŁĄCK, łąck ul. Lipowa 4, Orange Polska S.A.
ŚR-I.6221.1.9.2018
4008/2018 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, instalacja OM Wyszogród, ul. Zamieście 41b
ŚSR-I.6221.1.6.2018
4007/2018 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji stacja bazowa TETRA-EOP285_Wyszogrod, Energa -Operator S.A. Oddział w Płocku, 09-450 Wyszogród, ul. Zamieście 41B
ŚR-I.6221.1.2018
4006/2018 Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji stacja bazowa TETRA-EOP282_Starozreb, ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, 09-440 Staroźreby, Hektary
ŚSSSSR-I.6221.1.4.2018
4005/2018 Zgłoszenia zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
zgłoszenie instalacji PLO5530_B, dz. 77, 09-414 Murzynowo, prowadzący instalację P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7,02-677 Warszawa
ŚR-I.622.1.2.2018
4004/2018 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 9 sztuk drzew z gatunku sosna zwyczajna oznaczonych jako nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm odpowiednio: 98 cm, 72 cm, 75 cm, 104 cm, 106 cm, 80 cm, 100 cm, 100 cm i 105 cm, rosnących na działce o nr ewid. 101/1, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gmina Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno – w terminie do 31 października 2018 r.
ŚR-II.613.82.2018.OB