Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
3728/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budynku gospodarczego - inwentarskiego(obory) na dz. nr ewid. 69/1 w m. Tłubice, gm. Bielsk
AB-II.6740.668.2017
3727/2017 Decyzje zezwolenie
na zbieranie odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o. 00-450 Wyszogród ul. Szkolna 16
ŚR-I.6233.23.2017
3726/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia
na transport odpadów dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego JAWIS Jacek Wojtalewicz 09-530 Gąbin Góry Małe 32
ŚR-I.6233.20.2017
3725/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie zezwolenia
na transport odpadów dla PPHT "IZOBUD" Grzegorz Wasiński 09-410 Płock, Nowe Gulczewo ul. Ketlinga 19
ŚR-I.6233.15.2017
3724/2017 Decyzje zezwolenie
na transport odpadów dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Transportowego "IZOBUD" Grzegorz Wasiński, Nowe Gulczewo, ul. Ketlinga 19
ŚR-I.6233.15.2017
3723/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
rozbudowa drogi gminnej 291125W relacji Barcik - Łaziska - Bończa - Budy oraz drogi gminnej 291114W w m. Łaziska na odcinku 1+693 do 2+799, na działkach o nr ewid.: 399, 398, 379/1, 378, 377/3, 377/1, 406, 376/1, 375/1, 374, 373, 361, 362, 196 położonych w m. Łaziska, w gminie Słubice, w pow. płockim, w woj. mazowieckim
AB-II.6740.554.2017
3722/2017 Decyzje pozwolenie na budowę
instalacji zbiornikowej na gaz płynny z 3 zbiornikami naziemnymi: V=6700l - 1 sz., V=4850 L - 2 szt. na potrzeby grzewcze budynku inwentarskiego, dz. nr 76/4 w m. Konary, gm. Bielsk, powiat płocki
AB-II.6740.258.2017
3721/2017 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.
ŚR-I.6233.23.2017
3720/2017 Decyzje Zezwolić Gminie Nowy Duninów na usunięcie 1 sztuki z gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 470 cm rosnącego na działce o nr ewid. 115/9, obręb ewid. nr 0012 Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów
ŚR-II.613.26.2017
3719/2017 Decyzje Wydanie Gminie i Miastu Wyszogród zezwolenia na usunięcie 23 sztuk drzew, w tym 22 z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 150 cm, 120 cm, 130 cm, 164 cm, 95 cm, 196 cm, 220 cm, 132 cm, 205 cm, 150 cm, 145 cm, 150 cm, 178 cm, 130 cm, 138 cm, 250 cm, 157 cm, 156 cm, 163 cm, 160 cm, 170 cm i 140 cm i 1 drzewo dwupniowe o obwodzie pni mierzonym na wysokości 130 cm: 136 cm i 195 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171 obręb ewid. nr 0001 Wyszogród, miasto Wyszogród
ŚR-II.613.30.2017