Rejestr informacji o środowisku - 4156/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

z wniosku Miasta i Gminy Drobin

Zakres podmiotowy dokumentu:

decyzja zezwalająca na usuniecie 3 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 150 cm, 80 cm i 130 cm, rosnących na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin – w terminie do 30 grudnia 2019 r. Uzależniająca wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzew, od wykonania przez Miasto i Gminę Drobin nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 30 października 2020 r., w ilości co najmniej 3 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy o obwodzie pni mierzonych na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 64/2, od strony granicy z działką o nr ewid. 63/1 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, w pasie zieleni przy nieutwardzonej drodze dojazdowej, naprzeciw budynku mieszkalnego, w miejscach nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną, obiektami budowlanymi i przeznaczeniem działki. Zobowiązująca Miasto i Gminę Drobin do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu, nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. Określająca warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy oczyścić teren z chwastów, przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Roślinę z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewo wymaga ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu rośliny. Drzewo należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewo należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Data zamieszczenia dokumentu:

2019-08-19

Obszar, którego dokument dotyczy

Powiat:

płocki

Gmina:

Drobin

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.79.2019.OB

Dokument wytworzył:

STAROSTA PŁOCKI

Data wydania dokumentu:

2019-08-19

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Biernatowicz - Boguszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2019 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 107
19 sierpnia 2019 14:19 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Zmiana danych w formularzu.
19 sierpnia 2019 14:18 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.