Rejestr informacji o środowisku - 4157/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

decyzja o pozwoleniu na budowę

Zakres podmiotowy dokumentu:

decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (indycznika) wraz z instalacjami doziemnymi oraz silosów na paszę (3 szt.), zbiorników na gaz o pojemności 6400 l każdy (4 szt.), szamba szczelnego i utwardzenia terenu, w zabudowie zagrodowej i obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym, na działkach nr ewid. 1074/2 i 1074/1 położonych w m. Stare Boryszewo obręb 0003 Boryszewo Stare i Stróżewko

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Radzanowo

Sprawa

Znak sprawy:

AB-II.6740.770.2019

Dokument wytworzył:

Starosta Płocki

Data wydania dokumentu:

2019-08-16

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektury i Budownictwa

Siedziba:

pok. 205

Telefon:

0242676757

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Szymański
Ilość wyświetleń: 76
22 sierpnia 2019 14:50 (Piotr Szymański) - Dodanie nowej karty.