Rejestr informacji o środowisku - 4161/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

z wniosku Gminy Łąck

Zakres podmiotowy dokumentu:

decyzja zezwalająca Gminie Łąck na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Olcha czarna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 117 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 8, obręb 0014 Sendeń Mały, stanowiącej własność Gminy Łąck, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290716W - w terminie do 30 października 2019 r. Nie naliczająca Gminie Łąck opłaty za usunięcie 1 sztuki ww. drzewa. Uzależniająca wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa od wykonania przez Gminę Łąck nasadzeń zastępczych w postaci co najmniej 2 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm: 10 cm, na działce o nr ewid. 14/11 obręb ewid. 0014 Sendeń Mały, wzdłuż drogi gruntowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 62 obręb ewid. nr 0014 Sendeń Mały, w tym 1 sztukę na wysokości działki sąsiedniej o nr ewid. 14/3 oraz 1 sztukę na wysokości działki sąsiedniej o nr ewid. 14/2, w miejscach niekolidujących z istniejącą infrastrukturą techniczną i przeznaczeniem działki, w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Zobowiązująca Gminę Łąck do powiadomienia na piśmie Starosty Płockiego o spełnieniu nałożonego obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do dnia 10 maja 2020 r. 5. Określić warunki techniczne sadzenia drzew tj. przed sadzeniem należy przekopać grunt na szerokość dwa razy większą od szerokości bryły korzeniowej, usunąć chwasty, a słabą glebę nawieźć kompostem (w proporcji 1:1) lub obornikiem (5-10 l/m2). Bryłę korzeniową na kilka godzin przed sadzeniem trzeba dobrze zmoczyć. Rośliny z odkrytymi korzeniami lub balotowane wstawiamy do wiadra z wodą, a doniczki z sadzonkami obficie podlewamy. Następnie sadzonkę ustawiamy pionowo i szczelnie obsypujemy urodzajną ziemią, którą należy mocno udeptać. Wokół rośliny formujemy zagłębienie, w którym będzie się gromadzić woda w czasie podlewania. Posadzone drzewa wymagają ustabilizowania dwoma lub trzema palikami każde, które należy wbić po posadzeniu roślin. Drzewa należy przywiązać do palików. W pierwszym roku drzewa należy podlewać i odchwaszczać. Warto wyściółkować podłoże wokół pnia (warstwa kory o grubości 5-8 cm).

Czy dokument jest ostateczny:

Tak

Data zamieszczenia dokumentu:

2019-09-09

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Łąck

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.81.2019.JD

Dokument wytworzył:

Starosta Płocki

Data wydania dokumentu:

2019-09-05

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.09.2019 r
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2019 07:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 62
09 września 2019 07:46 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.