Rejestr informacji o środowisku - 4209/2019

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

Zmiana decyzji o pozwolenie na budowę

Zakres podmiotowy dokumentu:

Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym; budowa budynku montowni z zapleczem socjalnym i magazynowym; budowa budynku śrutowni, malarni i suszarni; budowa budynku produkcyjno-magazynowego; budowa budynku magazynowo-składowego; budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych; budowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 3 zbiorników naziemnych o poj. 6400 l każdy; budowa parkingu, chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym, w miejsc. Ogorzelice, Proboszczewice Nowe, na działce nr 8/1 w obrębie Ogorzelice i na działce nr 10/14 w obrębie Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Data zamieszczenia dokumentu:

2019-11-26

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Stara Biała

Sprawa

Znak sprawy:

AB-II.6740.1414.2019

Data wydania dokumentu:

2019-10-29

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Architektury i Budownictwa

Siedziba:

pok. 205

Telefon:

0242676757

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Architektury i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2019 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Majewska - Grudny
Ilość wyświetleń: 89
26 listopada 2019 13:44 (Elżbieta Majewska - Grudny) - Dodanie nowej karty.