Rejestr informacji o środowisku - 4253/2020

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Wnioski o wydanie decyzji

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

Wniosek Gminy Bodzanów

Zakres podmiotowy dokumentu:

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, w tym: 20 sztuk z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 310 cm, 300 cm, 300 cm, 280 cm, 400 cm, 360 cm, 280 cm, 180 cm, 270 cm, 300 cm, 260 cm, 270 cm, 250 cm, 200 cm, 180 cm, 280 cm, 280 cm, 320 cm, 220 cm i 500 cm oraz 6 sztuk drzew z gatunku Olsza szara o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 60 cm, 110 cm, 110 cm, 115 cm, 115 cm, 80 cm, rosnących na działce o nr ewid. 253/3, obręb ewid. 0032 Reczyn, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Bodzanów

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.15.2020.JD

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4 marca 2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Domińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2020 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 37
04 marca 2020 14:56 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.