Rejestr informacji o środowisku - 4260/2020

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Decyzje

Temat dokumentu:

ochrona zwierząt oraz roślin

Nazwa dokumentu:

Z wniosku Gminy Stara Biała

Zakres podmiotowy dokumentu:

decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 94 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 182 cm i 212 cm, rosnących na działce o nr ewid. 361, obręb ewid. nr 0022 Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

płocki

Gmina:

Stara Biała

Sprawa

Znak sprawy:

ŚR-II.613.12.2020.JD

Dokument wytworzył:

STAROSTA PŁOCKI

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Siedziba:

pok. 503

Telefon:

024 2676797

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18 marca 2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Domińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2020 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Olga Biernatowicz-Boguszewska
Ilość wyświetleń: 73
19 marca 2020 09:54 (Olga Biernatowicz-Boguszewska) - Dodanie nowej karty.