Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4299/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 61 cm i 58 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 79 cm i 56 cm oraz 5 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 58 cm, 76 cm, 50 cm, drzewa trzypniowego o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 115 cm, 47 cm i 31 cm oraz drzewa trzypniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 109 cm, 85 cm, 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 118/6, obręb ewid. 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.41.2020.JD
4298/2020 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzewa w zakresie wystąpienia na nim ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 122 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 108, obręb ewid. nr 0005 Gulczewo, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291204W
ŚR-II.613.31.2020.OB
4297/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 180 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 211/2, obręb ewid. nr 0024 Łęg Probostwo, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.49.2020.OB
4296/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Gąbin
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 września 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 5 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy, w tym 4 sztuk drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 121 cm, 123 cm, 52 cm, 86 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/7, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, gm. Gąbin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin oraz 1 sztuki drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 75 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 164, obręb ewid. 0007 Grabie Polskie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin
ŚR-II.613.24.2020.JD
4295/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, z gatunku Topola biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 225 cm, 198 cm, 180 cm i 212 cm, rosnących na działce o nr ewid. 122/3, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
ŚR-II.613.45.2020.JD
4294/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 32 sztuk drzew, w tym: 20 sztuk z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 310 cm, 300 cm, 300 cm, 280 cm, 400 cm, 360 cm, 280 cm, 180 cm, 270 cm, 300 cm, 260 cm, 270 cm, 250 cm, 200 cm, 180 cm, 280 cm, 280 cm, 320 cm, 220 cm i 500 cm, 11 sztuk drzew z gatunku Olsza szara o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 41 cm (56 cm na 5 cm), 35 cm (55 cm na 5 cm), 40 cm (73 cm na 5 cm), 37 cm (54 cm na 5 cm), 35 cm (70 cm na 5 cm), 37 cm (50 cm na 5 cm), 88 cm, 93 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 40 cm i 39 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 95 cm i 97 cm, drzewa czteropniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 26 cm, 26 cm, 27 cm i 70 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Grusza pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 51 cm, rosnących na działce o nr ewid. 253/3, obręb ewid. 0032 Reczyn, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów.
ŚR-II.613.15.2020.JD
4293/2020 Decyzje z wniosku Gminy Łąck
zezwolenie na usunięcie w terminie do 31 lipca 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 3 sztuk drzew z gatunku Robinia akacjowa, oznaczonych numerami 1, 2 i 3, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 84 cm, 92 cm i 112 cm, rosnących na działce o nr ewid. 184, obręb ewid. 0005 Koszelówka, gm. Łąck, stanowiącej własność Gminy Łąck
ŚR-II.613.30.2020.OB
4292/2020 Decyzje z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
decyzja zezwalająca spółce ENERGA - OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 1 sztuki drzewa trzypniowego z gatunku Olsza czarna oznaczonego nr 13, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 65 cm, 27 cm i 47 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 22 obręb ewid. nr 0044 Żukowo, gm. Bielsk, stanowiącej własność Gminy Bielsk
ŚR-II.613.32.2020.OB
4291/2020 Decyzje z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 sierpnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, 2 sztuk drzew z gatunku Wierzba krucha oznaczonych nr 1 i nr 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 337 cm i 234 cm, rosnących na działce o nr ewid. 189/1, obręb ewid. nr 0033 Worowice, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290415W
ŚR-II.613.22.2020.OB
4290/2020 Decyzje z wniosku Gminy Bulkowo
Decyzja zezwalająca Gminie Bulkowo na usunięcie w terminie do 31 lipca 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 6 sztuk drzew, w tym: 1.1. 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 166 cm, rosnącego na granicy działek o nr ewid. 232/5 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo i 317/3 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo, stanowiących własność Gminy Bulkowo, będących w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach; 1.2. 2 sztuk drzew z gatunku Klon jawor oznaczonych nr 2 i nr 4 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 155 cm i 149 cm, rosnących na działce o nr ewid. 232/5 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach; 1.3. 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły oznaczonego nr 3 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 216 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 232/5 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach; 1.4. 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor oznaczonego nr 6 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 125 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 232/4 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo; 1.5. 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły oznaczonego nr 9 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 226 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 317/3 obręb ewid. nr 0015 Łubki Nowe, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach.
ŚR-II.613.19.2020.OB