Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4307/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba biała o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 427 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 37/5, obręb ewid. 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.54.2020.JD
4306/2020 Decyzje z wnoisku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 2 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły oznaczonych nr 1 i nr 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 120 cm i 152 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1 obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W
ŚR-II.613.27.2020.OB
4305/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku Jesion wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 175 cm i 123 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 385, obręb ewid. 0022 Proboszczewice Stare, stanowiącej własność Gminy Stara Biała oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk srebrny o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 73 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 363, obręb ewid. 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.63.2020.JD
4304/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Sosna pospolita o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 120 cm, 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 61 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku Buk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 70 cm i 63 cm, rosnących na działce o nr ewid. 334/42, obręb ewid. 0005 Górki, gm. Gąbin.
ŚR-II.613.56.2020.JD
4303/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 105 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 361, obręb ewid. 0022 Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 136 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 281/3, obręb ewid. 0010 Dziarnowo, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.39.2020.JD
4302/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Nowy Duninów
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Kasztanowiec pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 285 cm i 270 cm, rosnących na granicy działek o nr ewid. 16 i 15/1 obręb ewid. nr 0012, Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów, stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.64.2020.OB
4301/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 sztuk drzew, w tym: • 32 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 100 cm, 79 cm, 92 cm, 82 cm, 82 cm, 78 cm, 91 cm, 85 cm, 83 cm, 99 cm, 71 cm, 39 cm (65 cm na 5 cm), 78 cm, 59 cm, 72 cm, 46 cm, 57 cm, 60 cm, 55 cm, 39 cm (51 cm na 5 cm), 42 cm (55 cm na 5 cm), 47 cm (60 cm na 5 cm), 70 cm, 58 cm 61 cm, 59 cm, 58 cm, 58 cm, 56 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 90 cm i 71 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 72 cm i 74 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 43 cm i 44 cm; • 11 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 55 cm, 65 cm, 40 cm (60 cm na 5 cm), 35 cm (52 cm na 5 cm), 37 cm (52 cm na 5 cm), 53 cm, 76 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 64 cm i 62 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 65 cm i 60 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 40 cm i 35 cm, drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 35 cm i 32 cm; • 3 sztuk drzew z gatunku Jarząb pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 55 cm (65 cm na 5 cm), 31 cm (53 cm na 5 cm), 45 cm (65 cm na 5 cm); • 5 sztuk drzew z gatunku Dąb czerwony o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 57 cm, 36 cm (52 cm na 5 cm), 39 cm (55 cm na 5 cm), 62 cm, 57 cm; • 3 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 42 cm (57 cm na 5 cm), 42 cm (56 cm na 5 cm), 30 cm (51 cm na 5 cm) - rosnących na działce o nr ewid. 119/11, obręb ewid. 0007 Brwilno, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.46.2020.JD
4300/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 2 sztuk drzew z gatunku Modrzew europejski oznaczonych nr 1 i nr 2, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 99 cm i 101 cm, 2 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała oznaczonych nr 3 i nr 8, o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 248 cm i 209 cm oraz 4 sztuk drzew z gatunku Olsza czarna oznaczonych nr 4, nr 5, nr 6 i nr 9 o obwodach pni mierzonych na 130 cm wynoszących odpowiednio: 90 cm, 169 cm, 102 cm i 180 cm, rosnących na działce o nr ewid. 82/1, obręb ewid. 0007 Brwilno, gm. Stara Biała, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.34.2020.JD
4299/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 61 cm i 58 cm i drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 79 cm i 56 cm oraz 5 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 58 cm, 76 cm, 50 cm, drzewa trzypniowego o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm: 115 cm, 47 cm i 31 cm oraz drzewa trzypniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 109 cm, 85 cm, 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 118/6, obręb ewid. 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.41.2020.JD
4298/2020 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzewa w zakresie wystąpienia na nim ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym: 122 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 108, obręb ewid. nr 0005 Gulczewo, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291204W
ŚR-II.613.31.2020.OB