Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4202/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym 2 sztuk z gatunku Olsza czarna o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 143 cm i 280 cm, rosnących na działce o nr ewid. 137/14 obręb ewid. nr 0002 Blichowo, gmina Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo oraz 1 sztuki z gatunku Wierzba krucha o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 300 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 13/9 obręb ewid. nr 0002 Blichowo, gmina Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo.
ŚR-II.613.133.2019.OB
4201/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych, w tym 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku numerem 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 440 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 38/1 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290543W oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego we wniosku numerem 2 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 430 cm, rosnącego na granicy działki o nr ewid. 38/1, obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290543W oraz działki o nr ewid. 96, obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, stanowiącej własność osoby fizycznej
ŚR-II.613.126.2019.OB
4200/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Wiąz pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 100 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 64/2 obręb ewid. nr 0012 Dobrosielice I, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.132.2019.OB
4199/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Jesion pensylwański o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 115 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 98/1, obręb ewid. nr 0009 Cieszewko, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.130.2019.OB
4198/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca Gminie Słupno na usunięcie 2 sztuk drzew oznaczonych nr 1 i nr 2 z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 135 cm i 121 cm, rosnących na działce o nr ewid. 183/5 obręb ewid. nr 0004 Cekanowo, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291608W – w terminie do 31 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.101.2019.OB
4197/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 155 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 101/1 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno.
ŚR-II.613.122.2019.OB
4196/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa z gatunku Klon jawor o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 155 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 101/1 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno.
ŚR-II.613.122.2019.OB
4195/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r., Obręb ewidencyjny Robertowo, Gmina Brudzeń Duży, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych Obręb ewidencyjny Robertowo Gmina Brudzeń Duży Powiat Płocki Województwo Mazowieckie
ŚR-I.272.4.2019
4194/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r., Obręb ewidencyjny Wyszogród, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych Obręb ewidencyjny Wyszogród Powiat Płocki Województwo Mazowieckie
ŚR-I.272.4.2019
4193/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r., Obręb ewidencyjny Bielino - Wirginia, Gmina Słupno, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fiz6ycznych Obręb ewidencyjny Bielino - Wirginia Gmina Słupno Powiat Płocki województwo Mazowieckie
ŚR-I.272.4.2019