Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
107/2007 Postanowienia Postanowienie uzgadniające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny propan-butan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2700 litrów oraz przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działce nr ewid.: 24/23 w miejscowości Ludwikowo, gm. Stara Biała OŚ.II.7633-412/06/07
106/2007 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 517/1 w Drobinie, gmina Drobin RŚ.I.6134-80/2007
105/2007 Wnioski o wydanie decyzji wygaszenie pozwolenia wodno-prawnego Wojewody Płockiego z dn. 13.03.1998 r., znak: OŚ.II.6210-1/55/97/98 RŚ.II.6223-1/8/2007
104/2007 Wnioski o wydanie decyzji wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji hodowli kurcząt rzeźnych brojlerów w Wodzyminie, gm. Radzanowo RŚ.II.7644-4/6/2007
103/2007 Wnioski o wydanie decyzji wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody podziemnej ze studni głębinowych Nr 1,2,3 zlokalizowanych na gruntach wsi Kępina, gm. Gabin RŚ.II.6223-1/7/2007
102/2007 Wnioski o wydanie decyzji wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów RŚ.II.7644-3/140/2007
101/2007 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 67/6 w Krubicach, gm. Bulkowo RŚ.I.6134-79/2007
100/2007 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 289/34 w Cekanowie, gmina Słupno RŚ.I.6134-77/2007
99/2007 Wnioski o wydanie decyzji wiosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 515 w Drobinie, gm. Drobin RŚ.I.6134-75/2007
98/2007 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 515 w Drobinie, gm. Drobin RŚ.I.6134-72/2007