Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
20/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o pierśnicy 160 cm z pasa drogi gminnej o nr ewid. 443 (ul. Handlowa) położonego we wsi Słupno. OŚ.III.6114-11/2007
19/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 250 cm z pasa drogi gminnej z działki o nr ewid. 127 położonej we wsi Słupno przy ul. Klonowej. OŚ.III.6134-10/2007
18/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie 4 szt. drzew z gatunku wierzba o pierśnicy: 353 cm, 315 cm, 428 cm, 350 cm rosnących w pasie drogi gminnej na działce o nr ewid. 49 w miejscowości Dzierzązna. OŚ.III.6134-9/2007
17/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 60 szt. drzew z gatuneku olszyna (40 szt. drzew o obwodzie 20 cm, 10 szt. o obwodzie 40 cm i 10 szt. o obwodzie 50 cm zmierzonych na wysokości 130 cm) z działki nr ew. 193 w miejscowości Soczewka w związku z planowaną budową drogi publicznej. OŚ.III.6134-17/2007
16/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. topoli o pierśnicy: 175 cm, 200 cm, 205 cm rosnących przy drodze gminnej nr 215 w Słupcy, przy działce nr 145/2. OŚ.III.6134-13/2007
15/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku modrzew o obwodach pni: 180 cm i 170 cm, rosnących na działce nr ew. 326 w Małej Wsi. OŚ.III.6134-8/2007
14/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Słubicach do rowu melioracyjnego "B" do ziemi. OŚ.II.6223-2/8/2007
13/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z gatunku topola o obwodzie pni: 230 cm i 200 cm rosnących na działce nr 530 w Gąbinie. OŚ.III.6134-2/2007
12/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa z gatunku brzoza rosnącego w miejscowości Orszymowo w pasie drogi gminnej na działce nr ew. 75, gmina Mała Wieś. OŚ.III.6134-4/2007
11/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i umieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Gąbin-Kępina. OŚ.I.7644-3/8/2007