Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
25/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji zatwiedzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy EkoNaft Sp. z o.o. w Trzebini na terenie powiatu płockiego. OŚ.I.7644-3/3/2007
24/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew z gatunku topola włoska o pierśnicy: 206 cm i 191 cm, rosnących na działce nr ewid. 152 w miejscowości Giżyno, gm. Bielsk. OŚ.III.6134-2/2007
23/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie 157 cm, z działki nr ewid. 152/59 położonego we wsi Słupno przy ul. Topolowej. OŚ.III.6134-14/2007
22/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku topola o obwodzie około 163 cm, z pasa drogi gminnej działka o nr ewid. 2/59 (ul. Miszewska) położonego we wsi Słupno. OŚ.III.6134-15/2007
21/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku grab pospolity o obwodzie 119 cm z pasa drogi gminnej o nr ewid. 153 położonego we wsi Słupno przy ul. Topolowej. OŚ.III.6134-16/2007
20/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o pierśnicy 160 cm z pasa drogi gminnej o nr ewid. 443 (ul. Handlowa) położonego we wsi Słupno. OŚ.III.6114-11/2007
19/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 250 cm z pasa drogi gminnej z działki o nr ewid. 127 położonej we wsi Słupno przy ul. Klonowej. OŚ.III.6134-10/2007
18/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie 4 szt. drzew z gatunku wierzba o pierśnicy: 353 cm, 315 cm, 428 cm, 350 cm rosnących w pasie drogi gminnej na działce o nr ewid. 49 w miejscowości Dzierzązna. OŚ.III.6134-9/2007
17/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 60 szt. drzew z gatuneku olszyna (40 szt. drzew o obwodzie 20 cm, 10 szt. o obwodzie 40 cm i 10 szt. o obwodzie 50 cm zmierzonych na wysokości 130 cm) z działki nr ew. 193 w miejscowości Soczewka w związku z planowaną budową drogi publicznej. OŚ.III.6134-17/2007
16/2007 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. topoli o pierśnicy: 175 cm, 200 cm, 205 cm rosnących przy drodze gminnej nr 215 w Słupcy, przy działce nr 145/2. OŚ.III.6134-13/2007