Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4259/2020 Decyzje Z wniosku Gminy i Miasta Wyszogród
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 275 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1106, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291530W, ul. Niepodległości
ŚR-II.613.1.2020.JD
4258/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 31 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych, w tym 30 sztuk drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 241 cm, 230 cm, 234 cm, 170 cm, 170 cm, 172 cm, 207 cm, 223 cm, 177 cm, 140 cm, 181 cm, 187 cm, 183 cm, 149 cm, 131 cm, 205 cm, 207 cm, 221 cm, 167 cm, 184 cm, 254 cm, 209 cm, 199 cm, 238 cm, 137 cm, 129 cm, 120 cm, 110 cm, 202 cm, 219 cm oraz 1 sztuki drzewa dwupniowego o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących:166 cm i 100 cm, rosnących na działce o nr ewid. 31/20, obręb ewid. nr 0008 Łąck, gm. Łąck, będącej własnością Gminy Łąck.
ŚR-II.613.25.2020.OB
4257/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Ciachcin od km 0+548,28 do km 2+254,13 oraz od km 3+228,16 do km 3+417,74" na terenie gminy Stara Biała oraz Bielsk
AB-II.6740.3.9.2018
4256/2020 Decyzje z wniosku Gminy Bielsk
decyzja zezwalająca na usunięcie 9 sztuk drzew, w tym 8 sztuk z gatunku Modrzew europejski o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 86 cm, 109 cm, 123 cm, 82 cm, 110 cm, 79 cm, 109 cm i 105 cm oraz 1 sztuki z gatunku Dąb czerwony o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 88 cm, rosnących na działce o nr ewid. 55/5, obręb ewid. nr 0022 Leszczyn Szlachecki, gm. Bielsk, stanowiącej własność Gminy Bielsk, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim
ŚR-II.613.10.2020.OB
4255/2020 Decyzje z wniosku Gminy Mała Wieś
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, 6 sztuk drzew z Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 144 cm, 156 cm, 80 cm, 140 cm 117 cm i 120 cm, rosnących na działce o nr ewid. 326, obręb ewid. nr 0014 Mała Wieś, gm. Mała Wieś, będącej własnością Gminy Mała Wieś
ŚR-II.613.9.2020.OB
4254/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 100 cm i 140 cm, rosnących na działce o nr ewid. 254, obręb ewid. 0025 Miszewo Murowane Nowe, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 290269W (ul. Łączna).
ŚR-II.613.23.2020.JD
4253/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk drzew, w tym: 20 sztuk z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 310 cm, 300 cm, 300 cm, 280 cm, 400 cm, 360 cm, 280 cm, 180 cm, 270 cm, 300 cm, 260 cm, 270 cm, 250 cm, 200 cm, 180 cm, 280 cm, 280 cm, 320 cm, 220 cm i 500 cm oraz 6 sztuk drzew z gatunku Olsza szara o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 60 cm, 110 cm, 110 cm, 115 cm, 115 cm, 80 cm, rosnących na działce o nr ewid. 253/3, obręb ewid. 0032 Reczyn, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów
ŚR-II.613.15.2020.JD
4252/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów "GAMIX" Artur Motylewski, Cekanowo ul. Północna 1 09-472 Słupno
ŚR-I.6233.6.2020
4251/2020 Decyzje decyzja o pozwoleniu na budowę
budynek inwentarski (obora) oraz rozbudowa istniejącej płyty obornikowej na działce nr ewid. 13 w m. Kowalewo, gm. Drobin
AB-II.6740.112.2020
4250/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 1 sztuki drzewa z gatunku Wierzba biała o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 256 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 760/2, obręb ewid. 0006 Nowe Grabie, gm. Gąbin
ŚR-II.613.11.2020.JD