Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4192/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r., Obręb ewidencyjny Rydzyno, Gmina Słupno, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych Obręb ewidencyjny Rydzyno Gmina Słupno Powiat Płocki Województwo Mazowieckie
ŚR-I.272.4.2019
4191/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. , obręb ewidencyjny Białobrzegi, Gmina Bodzanów, Powiat Płocki, Województwo Mazowieckie
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa należące do osób fizycznych Obręb ewidencyjny Białobrzegi Gmina Bodzanów Powiat Płocki województwo Mazowieckie
ŚR-I.272.4.2019
4190/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Słubice
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa dwupniowego z gatunku Topola kanadyjska o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 231 cm i 192 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 347/2, obręb 0010 Piotrkówek, gm. Słubice, będącej własnością Gminy Słubice.
ŚR-II.613.121.2019.JD
4189/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 380 cm i 320 cm, rosnących na granicy działek o nr ewid. 73/2 i 104/3, obręb ewid. nr 0013 Dobrosielice Zalesie, gm. Drobin, stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.129.2019.OB
4188/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły oznaczonych nr 1, nr 2 i nr 3 o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 221 cm, 166 cm i 196 cm, rosnących na działce o nr ewid. 39/1 obręb ewid. nr 0013 Mirosław, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291202W – w terminie do 31 grudnia 2019 r.
ŚR-II.613.94.2019.OB
4187/2019 Decyzje Z wniosku Gminy Bodzanów
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 130 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 119/19, obręb 0003 Białobrzegi, gm. Bodzanów, będącej własnością Gminy Bodzanów, kolidującego z planowaną budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do Jeziora Białobrzeskiego w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w głównych drogach gminnych w m. Białobrzegi”
ŚR-II.613.103.2019.JD
4186/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 137 cm, 166 cm, 145 cm, 80 cm, 160 cm, 120 cm rosnących na działce o nr ewid. 512, obręb 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, ul. Mazowieckiego, stanowiącej własność Gminy Stara Biała
ŚR-II.613.110.2019.JD
4185/2019 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 51 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 39/6, obręb ewid. nr 0006 Gulczewo Kolonia, gm. Słupno, stanowiącej własność Gminy Słupno – w terminie do 30 listopada 2019 r.
ŚR-II.613.84.2019.OB
4184/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, w tym 4 sztuk z gatunku Jarząb pospolity o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 62 cm, 82 cm, 67 cm i 59 cm, 2 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolita o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm: 54 cm, 72 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 127 cm, rosnących na działce o nr ewid. 54/6 w m. Bulkowo Kolonia, obręb ewid. nr 0003 Bulkowo Butary, stanowiącej współwłasność Gminy Bulkowo i osób fizycznych
ŚR-II.613.120.2019.OB
4183/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Słupno
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 127 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 133/12 obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291626W.
ŚR-II.613.125.2019.OB