Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4249/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Wierzba krucha o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 337 cm i 234 cm, rosnących na działce o nr ewid. 189/1, obręb ewid. nr 0033 Worowice, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290415W
ŚR-II.613.22.2020.OB
4248/2020 Wnioski o wydanie decyzji Z wniosku Gminy Bulkowo
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły, w tym 2 sztuk o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 166 cm i 226 cm, rosnących na działce o nr ewid. 317/3, obręb ewid. nr 0015 Nowe Łubki, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach oraz 7 sztuk o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 155 cm, 216 cm, 165 cm, 160 cm, 125 cm, 148 cm i 173 cm, rosnących na działce o nr ewid. 232/5, obręb ewid. nr 0015 Nowe Łubki, gm. Bulkowo, stanowiącej własność Gminy Bulkowo, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowych Łubkach
ŚR-II.613.19.2020.OB
4247/2020 Decyzje Z wniosku Miasta i Gminy Drobin
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 czerwca 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową, 3 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 140 cm, 140 cm i 120 cm, rosnących na granicy działki o nr ewid. 7 obręb ewid. nr 0036 PGR Psary, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, będącej drogą publiczną o kategorii drogi gminnej nr 290519W oraz działki o nr ewid. 6 obręb ewid. nr 0036 PGR Psary, gm. Drobin, stanowiącej współwłasność osób fizycznych
ŚR-II.613.143.2019.OB
4246/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Bodzanów
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 65 cm; 1 sztuki drzewa z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 155 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 135 cm, rosnących na działce o nr ewid. 53/4, obręb ewid. 0006 Chodkowo, gm. Bodzanów
ŚR-II.613.18.2020.JD
4245/2020 Decyzje z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 3 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolita, w tym 2 sztuk drzew oznaczonych nr 1 i 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 59 cm i 42 cm (na wysokości 5 cm: 55 cm) oraz 1 sztuki drzewa oznaczonego nr 2 o obwodzie pnia mierzonym bezpośrednio poniżej korony drzewa wynoszącym 72 cm, rosnących na działce o nr ewid. 12/17, obręb ewid. nr 0017 Słupno, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, stanowiącej pas drogowy drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 291654W- w terminie do 31 października 2020 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową.
ŚR-II.613.124.2019.OB
4244/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, z gatunku Jesion wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 135 cm i 213 cm, rosnących na działce o nr ewid. 512, obręb ewid. nr 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
ŚR-II.613.16.2020.JD
4243/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Stara Biała
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki z gatunku Lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 94 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku Klon pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 182 cm i 212 cm, rosnących na działce o nr ewid. 361, obręb ewid. nr 0022 Proboszczewice Stare, gm. Stara Biała
ŚR-II.613.12.2020.JD
4242/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, w tym 1 sztuki z gatunku Orzech włoski o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszący 90 cm oraz 1 sztuki z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszący 180 cm, rosnących na działce o nr ewid. 969/1, obręb ewid. nr 0014 Drobin, gm. Drobin.
ŚR-II.613.13.2020.OB
4241/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o pozwolenie na budowę.
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania hali produkcyjno-magazynowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Budowa instalacji do produkcji płyt ognioodpornych w m. Mirosław 26a' oraz budowa kontenerowej stacji TRAFO z przyłączem SN-15kV, towarzyszącej infrastruktury, urządzeń i instalacji, na działkach nr ewid. 19/4, 100 i 138 w m. Mirosław, gmina Słupno.
AB-II.6740.152.2020
4240/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku gminy Mała Wieś
wszczęcie postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 144 cm, 156 cm, 80 cm, 140 cm 117 cm i 120 cm, rosnących na działce o nr ewid. 326, obręb ewid. nr 0014 Mała Wieś, gm. Mała Wieś, będącej własnością Gminy Mała Wieś
ŚR-II.613.9.2020.OB