Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4182/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę - decyzja nr 441/2019 z dnia 30.04.2019r.
Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym na budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym; budowa budynku montowni z zapleczem socjalnym i magazynowym; budowa budynku śrutowni, malarni i suszarni; budowa budynku produkcyjno-magazynowego; budowa budynku magazynowo-składowego; budowa instalacji wewnętrznych dla projektowanych obiektów: wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, elektrycznych; budowa instalacji zewnętrznych: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z grupą 3 zbiorników naziemnych o poj. 6400 l każdy; budowa parkingu, chodników, terenów utwardzonych oraz przeciwpożarowego zbiornika wodnego wraz z drogą pożarową i placem manewrowym, w miejsc. Ogorzelice, Proboszczewice Nowe, na działce nr 8/1 w obrębie Ogorzelice i na działce nr 10/14 w obrębie Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała
AB-II.6740.1414.2019
4181/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy do 20 kW o pionowej osi obrotu oraz abonenckie przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z abonencką stacją transformatorową SN/nN w m. Kobierniki na działkach nr 42/11, 42/12, 43/3, 43/4, 44/1 w obrębie Kobierniki i na działkach nr 5/2, 66 w obrębie PGR Srebrna - zmiana pozwolenia na budowę decyzja nr 1328/2017
AB-II.6740.1298.2019
4180/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Miasto Wyszogród, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1188.2019
4179/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Rydzyno, gmina Słupno, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1187.2019
4178/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Bielino Wirginia, gmina Słupno, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1186.2019
4177/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Robertowo, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
ŚR-I.6162.1185
4176/2019 Projekty polityk, strategii, planów lub programów Projekt "Uproszczonego planu urządzenia lasu" obrębu ewidencyjnego Białobrzegi, gmina Bodzanów, powiat płocki, na okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2029 r.
Projekt Planu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
ŚR-I.6162.1184.2019
4175/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy Staroźreby
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew, w tym: 1. 2 sztuk drzew z gatunku Świerk pospolity o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 57 cm i 110 cm rosnących na działce o nr ewid. 5/2, obręb ewid. 0035 Smardzewo, gm. Staroźreby, stanowiącej własność Gminy Staroźreby; 2. 2 sztuk drzew, w tym: 1 sztuki drzewa z gatunku Świerk pospolity o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 177 cm oraz 1 sztuki drzewa z gatunku Żywotnik zachodni o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 53 cm, rosnących na działce o nr ewid. 5/10, obręb ewid. 0035 Smardzewo, gm. Staroźreby, stanowiącej własność Gminy Staroźreby.
ŚR-II.613.106.2019.JD
4174/2019 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy i Miasta Wyszogród
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 132 cm i 145 cm, rosnących na działce o nr ewid. 1171, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.105.2019.JD
4173/2019 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Miasta i Gminy Drobin
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzew z gatunku Jarząb szwedzki o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 90 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 431/97, obręb ewid. nr 0014 Drobin, gm. Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin
ŚR-II.613.111.2019.OB