Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4239/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budynek inwentarski - obora, rozbudowa płyty obornikowej na działce nr ewid. 13, obręb Kowalewo, gm. Drobin
AB-II.6740.112.2020
4238/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Miasta i Gminy Gąbin
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, w tym: 3 sztuk drzew z gatunku Wierzba biała o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 165 cm, 160 cm, 190 cm oraz 2 sztuk drzew z gatunku Topola osika o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 250 cm i 320 cm, rosnących na działce o nr ewid. 88/1, obręb ewid. 0003 Czermno, gm. Gąbin
ŚR-II.613.3.2020.JD
4237/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Bielsk
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew, w tym 8 sztuk z gatunku Modrzew europejski o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 86 cm, 109 cm, 123 cm, 82 cm, 110 cm, 79 cm, 109 cm i 105 cm oraz 1 sztuki z gatunku Dąb czerwony o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 88 cm, rosnących na działce o nr ewid. 55/5, obręb ewid. nr 0022 Leszczyn Szlachecki, gm. Bielsk, stanowiącej własność Gminy Bielsk, będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim.
ŚR-II.613.10.2020.OB
4236/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Łąck
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Olcha czarna, w tym: 2 sztuk drzew dwupniowych o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 124 cm i 116 cm oraz 93 cm i 48 cm i 4 sztuk drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 102 cm, 118 cm, 137 cm i 105 cm, rosnących na działce o nr ewid. 53/2, obręb ewid. nr 0005 Koszelówka, gm. Łąck, będącej własnością Gminy Łąck
ŚR-II.613.7.2020.OB
4235/2020 Decyzje z wniosku Gminy Brudzeń Duży
zezwolenie na usunięcie 4 sztuk drzew z gatunku Topola osika oznaczonych nr 2, nr 4, nr 5 i nr 6 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 50 cm, 55 cm, 59 cm i 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/12, obręb ewid. nr 0006 Brudzeń Duży, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży - w terminie do 20 marca 2020 r.
ŚR-II.613.140.2019.OB
4234/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Farma fotowoltaiczna wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 113, 114 w m. Karwosieki Noskowice, gm. Brudzeń Duży
AB-II.6740.1706.2019
4233/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Stara Biała
decyzja zezwalająca na usunięcie w terminie do 30 grudnia 2021 r., po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie wystąpienia na nich ewentualnych gniazd gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, 7 sztuk drzew z gatunku Jesion wyniosły o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 137 cm, 166 cm, 145 cm, 80 cm, 160 cm, 120 cm i 42 cm (55 cm na 5 cm) rosnących na działce o nr ewid. 512, obręb 0021 Proboszczewice Nowe, gm. Stara Biała, ul. Mazowieckiego, stanowiącej własność Gminy Stara Biała, kolidujących z planowaną inwestycją „Przebudową drogi wewnętrznej (ulicy Mazowieckiego) w m. Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała”.
ŚR-II.613.110.2019.JD
4232/2020 Decyzje Z wniosku Gminy Słupno
decyzja zezwalająca na usunięcie 5 sztuk drzew: w tym 1 sztuki drzewa z gatunku Wiśnia ptasia o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm: 40 cm (55 cm na 5 cm) oraz 4 sztuk drzew z gatunku Brzoza brodawkowata o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 61 cm, 49 cm (68 cm na 5 cm), 65 cm i 51 cm, rosnących na działce o nr ewid. 107/33, obręb ewid. 0018 Szeligi, gm. Słupno, będącej własnością Gminy Słupno, po wcześniejszej obserwacji drzew w zakresie występowania w ich obrębie gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową
ŚR-II.613.138.2019.JD
4231/2020 Polityki, strategie, plany lub programy "Uproszczone plany urządzenia lasu" obrębów ewidencyjnych: Białobrzegi, gm. Bodzanów; Robertowo, gm. Brudzeń Duży; Bielino-Wirginia oraz Rydzyno, gm. Słupno oraz Miasto Wyszogród,dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, ważne na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. - wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu
"Uproszczone plany urządzenia lasu" obrębów ewidencyjnych: Białobrzegi, gm. Bodzanów; Robertowo, gm. Brudzeń Duży; Bielino-Wirginia oraz Rydzyno, gm. Słupno oraz Miasto Wyszogród,dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych, ważne na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2029 r. - wraz z Podsumowaniem prac nad projektami uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich przyjęciu
ŚR-I.272.4.2019
4230/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek Gminy i Miasta Wyszogród
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 275 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 1106, obręb ewid. 0001 Wyszogród, będącej własnością Gminy i Miasta Wyszogród
ŚR-II.613.1.2020.JD