Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
4229/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o zmianę pozwolenia na budowę
Budowa budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną
AB-II.6740.1661.2019
4228/2020 Decyzje decyzja
pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla Ponzio Polska Spółka z o.o., Cekanowo, ul. Płocka22, 09-472 Słupno
ŚR-I.6220.4.2019
4227/2020 Decyzje decyzja dla JC Parts s.c. Stróżewko 36/2, 09-410 Płock
zmiana oznaczenia prowadzącego instalację
ŚR-I.6220.5.2019
4226/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o pozwolenie na budowę
budowa kurnika do hodowli brojlerów kurzych w ilości 35000 sztuk w jednym cyklu hodowlanym, na działce nr ewid. 632/2 położonej w m. Słubice obręb 0014 Słubice gminie Słubice pow. płockim woj. mazowieckim
AB-II.6740.1696.2019
4225/2020 Decyzje z wniosku Gminy Nowy Duninów
decyzja zezwalająca Gminie Nowy Duninów na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Topola nienależąca do gatunków rodzimych o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 141 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 221 obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowiącej własność Gminy Nowy Duninów
ŚR-II.613.137.2019.OB
4224/2020 Decyzje z wniosku Gminy Bulkowo
decyzja zezwalająca Gminie Bulkowo na 1. usunięcie w terminie do 29 lutego 2020 r., 6 sztuk drzew: 1.1. 3 sztuk z gatunku Jarząb szwedzki oznaczonych nr 1, nr 2 i nr 3, w tym 1 sztuki drzewa oznaczonego nr 1 o obwodzie pnia mierzonym bezpośrednio poniżej korony drzewa wynoszącym 76 cm oraz 2 sztuk drzew oznaczonych nr 2 i nr 3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 82 cm i 67 cm, 1.2. 2 sztuk drzew z gatunku Sosna pospolita oznaczonych nr 5 i nr 6 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących odpowiednio: 54 cm i 72 cm, 1.3. 1 sztuki drzewa z gatunku Modrzew europejski oznaczonego nr 7 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym 127 cm, rosnących na działce o nr ewid. 54/6 w m. Bulkowo Kolonia, obręb ewid. nr 0003 Bulkowo Butary, stanowiącej współwłasność Gminy Bulkowo i osób fizycznych.
ŚR-II.613.120.2019.OB
4223/2020 Wnioski o wydanie decyzji z wniosku Gminy Brudzeń Duży
wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew z gatunku Topola osika o obwodzie pni mierzonych na wysokości 130 cm wynoszących: 58 cm, 50 cm, 64 cm, 55 cm, 59 cm i 54 cm, rosnących na działce o nr ewid. 294/12, obręb ewid. nr 0006 Brudzeń Duży, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży
ŚR-II.613.140.2019.OB
4222/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o zmianę decyzji Starosty Płockiego z dnia 18 stycznia 2012 r., znak: ŚR-II.6220.8.2011.2012 pozwolenia na wytwarzanie odpadów w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
ŚR-I.6220.5.2019
4221/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla Ponzio Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 22 09-472 Słupno
ŚR-I.6220.4.2019
4220/2019 Wnioski o wydanie decyzji wniosek
o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w instalacji na terenie cegielni w Konstantynowie
ŚR-I.6233.26.2019