Pozwolenie na rozbiórkę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek (podanie),
  • zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
  • w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, wymaganej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.), na rachunek  Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 9, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59, II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57.

Opłaty

  • na rozbiórkę obiektu 36 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 00:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 3896
03 lipca 2019 13:54 (Małgorzata Jaszczak) - Dodanie załącznika.
03 lipca 2019 13:54 (Małgorzata Jaszczak) - Usunięcie załącznika.
21 maja 2019 13:39 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.