Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek (podanie)
  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, jego konstrukcję dotychczasowe i zamierzone przeznaczenie wraz z danymi techniczno-użytkowymi i technologicznymi,
  • rysunki niezbędne do określenia charakterystyki techniczno-użytkowej adaptacji obiektu lub jego części, wykonaną przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyzę techniczną w sprawie dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu, jeśli zachodzi potrzeba jej opracowania,
  • dowody uzyskania wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • oświadczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 212, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59, II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57.

Opłaty

  • Zwalnia się od opłaty skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 00:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1383
20 grudnia 2016 14:26 Dariusz Panuszewski - Usunięcie załącznika.
20 grudnia 2016 13:46 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.
20 grudnia 2016 13:42 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.