Zaświadczenie o samodzielnym lokalu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek (podanie)
  • uproszczony szkic inwentaryzacyjny lokalu z opisem, wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, z którego wynika, że spełnia wymogi lokalu samodzielnego przeznaczonego na stały pobył ludzi lub lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny,
  • szkic sytuacyjny, ukazujący położenie obiektu w terenie.
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, wymaganej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.), na rachunek  Starostwa Powiatowego w Płocku Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 9, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać w Wydziale Architektury i Budownictwa ul. Bielska 59, II piętro w pok. 205 tel. 267-67-57.

Opłaty

  • Opłata skarbowa od zaświadczenia 17,00 zł.
  • Zwalnia się od opłaty skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 21:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 2151
21 maja 2019 13:23 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
06 lipca 2017 09:43 (Adam Kosiński) - Aktualizacja danych sprawy.
24 sierpnia 2015 10:31 (Dariusz Panuszewski) - Usunięcie załącznika.