Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych:

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia, sposobie poruszania się oraz ewentualnej dysfunkcji rąk ze wskazaniem ze względu na ten stan zdrowia potrzeby przystosowania domu do niepełnosprawności osoby na druku załączonym do wniosku,
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych - oryginał do wglądu (np. odpis z księgi wieczystej),
 • zgoda właściciela / właścicieli budynku innych niż osoba niepełnosprawna – z wyłączeniem dzieci do lat 18-tu.
 • kosztorys.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się:

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia ze wskazaniem ze względu na ten stan określonych potrzeb niwelujących bariery w komunikowaniu się,
 • w przypadku dzieci posiadających trudności logopedyczne opinię nauczyciela, logopedy, psychologa wraz ze wskazaniem przez jedną z osób konkretnych nazw programów logopedycznych,
 • fakturę pro forma lub ofertę cenową określającą całkowity koszt wnioskowanego przedmiotu dofinansowania.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych:

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty lub lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia ze wskazaniem ze względu na ten stan potrzeby zaopatrzenia w konkretny sprzęt (lekarz w zaświadczeniu musi podać konkretną nazwę sprzętu, o który może ubiegać się osoba niepełnosprawna),
 • fakturę pro forma lub ofertę cenową określającą całkowity koszt wnioskowanego przedmiotu dofinansowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku,

ul. Bielska 59, 09-400 Płock,

V piętro, pok. 518/519, 512

tel. 267-68-28, 267–68–34 lub 267-68-44.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 22:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1082
23 lutego 2017 15:06 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 20:51 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.
09 marca 2016 20:50 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.