Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
  • ksero zlecenia wystawionego przez lekarza specjalistę wypełnionego w całości i podstemplowanego za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego (w przypadku ubiegania się o zwrot do comiesięcznego zaopatrzenia - karta rocznego zaopatrzenia w środki pomocnicze),
  • dochody za 3 miesiące przed złożeniem wniosku osoby niepełnosprawnej oraz członków rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego (trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z organu rentowo-emerytalnego o wysokości dochodu netto, zaświadczenie z pracy) - do wglądu,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
  • fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy określający koszt całkowity zakupionego przedmiotu, kwotę opłaconą przez NFZ oraz udział własny pacjenta lub fakturę pro formę.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

ul. Bielska 59, 09-400 Płock,

V piętro, pok. 518/519, 512 tel. 267-68-28, 267–68–34 lub 267-68-44

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 22:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 902
23 lutego 2017 15:08 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2016 21:31 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.
09 marca 2016 21:24 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.