Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Wymagane dokumenty

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty o stanie zdrowia ze wskazaniem ze względu na ten stan zdrowia potrzeby rehabilitacji w warunkach domowych na konkretnym sprzęcie rehabilitacyjnym (lekarz w zaświadczeniu musi podać konkretną nazwę sprzętu, o który może ubiegać się osoba niepełnosprawna),
  • dochody za 3 miesiące przed złożeniem wniosku osoby niepełnosprawnej oraz członków rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego (trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z organu rentowo-emerytalnego o wysokości dochodu netto, zaświadczenie z pracy),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
  • ofertę kosztu ewentualnego zakupu sprzętu wskazanego przez lekarza specjalistę lub fakturę pro formę.

Miejsce złożenia dokumentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

ul. Bielska 59

09-400 Płock

V piętro, pok. 518/519, 512 

tel. 267-68-28, 267–68–34 lub 267-68-44

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 22:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 949
23 lutego 2017 15:11 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
10 marca 2016 21:30 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.
10 marca 2016 21:29 Dariusz Panuszewski - Dodanie załącznika.