Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Wymagane dokumenty

  • projekt zagospodarowania działki z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji, *2)
  • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 163). *1)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

1) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł

2) w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, zgodnie z cz. III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 163) płatnej na konto j.w.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Decyzja administracyjna.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1038
17 stycznia 2012 12:21 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:21 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 23:21 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.