Wydawanie opinii w sprawie lokalizacji ogrodzenia od strony drogi powiatowej.

Wymagane dokumenty

  • projekt zagospodarowania działki (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),
  • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej. *1)

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku przy ul. Bielskiej 59, (pok. 503-507),
tel. (024) 267-68-41, (024) 267-68-44, (024) 267-68-80

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) na konto Starostwa Powiatowego w Płocku:

Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
Nr 21 9042 0003 0000 0000 9000 0880.

Termin i sposób załatwienia

poniedziałek - piątek 7.30-15.30.

Pismo

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2012 23:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 970
17 stycznia 2012 12:25 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
12 stycznia 2012 23:36 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2012 23:35 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.