Informacja o wniosku o udostępnieniu danych osobowych ze zbioru pn. uproszczony plan urządzenia lasu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Załączniki do wniosku:
  1) dokument uprawniający do dostępu do danych osobowych lub pełnomocnictwo do działania w imieniu strony,
  2) dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, parter pokój nr 9, telefon 24/267-67-74.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa (część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
 2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
  a) przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880,

  b) bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter).

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej
  z powodu ubóstwa.

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z  2013 r. poz. 267).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Skarga do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rolnictwa, piętro V,
pokój nr 501, telefon 24/267-67-95.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1740
23 listopada 2017 11:15 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych sprawy.
25 lipca 2017 15:08 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 15:07 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.