Informacja o wydawaniu kart łowiectwa podwodnego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty łowiectwa podwodnego 
 2. Do wniosku dołącza się:
  2.1. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną.
  2.2. Aktualna fotografia legitymacyjna.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 212, piętro II,
telefon (24) 267-67-74

Opłaty

 1. Opłata, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.),
  w wysokości 10 zł za wydanie karty łowiectwa podwodnego
  Zapłaty opłaty za wydanie karty łowiectwa podwodnego można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  31 9042 0003 0000 1586 2000 0030
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)
   
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  Zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
  przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwo Powiatowe w Płocku 
  21 9042 0003 0000 0000 9000 0880
  bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

 1. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego niezwłocznie w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wydanie oraz odbiór karty:
  Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 502A, piętro V, osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa do odbioru dokumentu albo za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 652)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wydania karty łowiectwa podwodnego przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w decyzji, za pośrednictwem Starosty Płockiego. Starosty Płockiego.

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Referat Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
pokój 502A, piętro V, telefon (24) 267-67-97.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1072
25 lipca 2017 09:13 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
25 lipca 2017 09:12 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.
04 lutego 2016 13:49 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.