Informacja o uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

1.      Dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego spełniające wymagania określone w art. 184 i art. 208 Prawa ochrony środowiska,

2.      Do wniosku dołącza się:

2.1    zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

2.2 dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej

2.3 kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251 ustawy POŚ lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253, jeżeli były opracowane.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku Wydział Organizacji i Nadzoru Kancelaria Ogólna, pokój 9, parter, telefon (24) 267-67-74.

Opłaty

1. Opłata rejestracyjna ustalona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

2. Opłata skarbowa od wydania pozwolenia:
a. 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
b. 506 zł - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców,
c. 506 zł - pozostałe.
3. 17 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura)
4. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku 21042 0003 0000 0000 9000 0880

- bezpośrednio w kasie banku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku (parter)

Termin i sposób załatwienia

Do 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Podstawa prawna pozwoleń zintegrowanych: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój 502, piętro V, telefon (24) 267-67-99.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1839
23 listopada 2017 13:57 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2017 11:44 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.
28 września 2017 11:39 (Katarzyna Bernaciak) - Aktualizacja danych sprawy.