Informacja o wniosku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

pisemny wniosek o udostępnienie informacji
(nie dotyczy informacji niewymagającej wyszukiwania).

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Płocku, Kancelaria Ogólna, piętro II, pokój nr 212, tel. (24) 267 67 74.

Opłaty

Opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcanie ich w formę zawartą we wniosku o udostępnianie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

 

Opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

Termin i sposób załatwienia

  1. w dniu złożenia wniosku:
    a) informacja niewymagająca wyszukiwania
    b) dokumenty, których dane zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej
  2. nie później niż:
    a) w ciągu 1 m-ca
    b) sprawa skomplikowana – w ciągu 2 m-cy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.).

Inne informacje

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Płocku, Wydział Środowiska i Rolnictwa,
piętro V, pokój nr 502 A,  tel. (24) 267 67 97.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1111
26 lipca 2013 11:32 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
26 lipca 2013 11:30 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
26 lipca 2013 11:30 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.