Wydawanie decyzji o wpisaniu, wykreśleniu, zmianie władającego nieruchomością.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek,
  • Dokumenty potwierdzające władanie nieruchomością (np. odcinek potwierdzający uiszczanie opłat z tytułu podatku od nieruchomości; potwierdzenie przez sołtysa wsi i gminę faktu władania; zeznania świadków itp.).

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 212, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, III piętro, tel. 267-67-47.

Opłaty

  • Nie podlega opłatom skarbowym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1272
17 stycznia 2012 12:19 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 13:39 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 13:39 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.