Wydawanie decyzji o zmianie przedmiotu dotyczącej nieruchomości.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • dokumentacja geodezyjna przyjęta przez Powiatowy Zasób Geodezyjno - Kartograficzny wykonana na koszt wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 212, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, III piętro, tel. 267-67-47.

Opłaty

Nie podlega opłatom skarbowym.

Podstawa prawna

Właściciel lub władający zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000 r. oraz poz. Dz. U. Nr 120 poz. 1268 z 2000 r.) zobowiązany jest do zgłoszenia Staroście Płockiemu wszelkich zmian objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od dnia powstania tej zmiany.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1101
17 stycznia 2012 12:20 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 13:43 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.