Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • projekt zagospodarowania terenu z naniesioną informacją o klasie bonitacyjnej gleby i jej pochodzeniu,
  • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika orginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego. Informacja pok. 317, tel: (24) 267 67 55.

 

Opłaty

Nie podlega opłatom skarbowym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1565
11 maja 2017 14:42 Katarzyna Bernaciak - Usunięcie załącznika.
11 maja 2017 14:41 Katarzyna Bernaciak - Dodanie załącznika.
11 maja 2017 14:41 Katarzyna Bernaciak - Aktualizacja danych załącznika.