Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek z naniesioną klasą bonitacyjną i pochodzeniem gleby na planie zagospodarowania działki - wniosek,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana przez urząd gminy,
  • plan zagospodarowania działki z naniesioną informacją o klasie bonitacyjnej gleby i jej pochodzeniu lub plan zagospodarowania działki, wypis z rejestru gruntów, wyciąg z mapy ewidencyjnej i glebowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 212, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, III piętro, tel. 267-67-47.

Opłaty

Nie podlega opłatom skarbowym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012, 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1487
17 stycznia 2012, 12:24 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012, 13:44 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012, 13:44 Adam Kosiński - Utworzenie sprawy.