Załatwianie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa – sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, dzierżawa, najem, użytkowanie
  • wniosek dot. czasowego zajęcia gruntów SP
 • Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, czynszu najmu i dzierżawczego, opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa
  • wniosek
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania i orzekanie w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia opłat z tego tytułu
  • wniosek
 • Poświadczanie prawomocności aktów własności ziemi
  • akt własności ziemi.
 • Ustalenie zgodności stanu faktycznego z dokumentami
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania i orzekanie w sprawach nieodpłatnego przyznania własności działki gruntu rolnego Skarbu Państwa pod budynkami i działki dożywotniego użytkowania w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
  • wniosek dot. działki pod budynkami
  • wniosek dot. działki dożywotniego użytkowania
 • Rozpatrywanie spraw z zakresu ekwiwalentu za nieruchomości pozostawione za granicami R.P., w tym wydawanie zaświadczeń o posiadaniu uprawnień do ekwiwalentu
  • zaświadczenie o przejętym majątku,
  • operat szacunkowy o wartości majątku.
 • Sprawy związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości
  • wniosek
 • Przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowania i orzekanie w sprawach ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji
  • wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego tj. w pok. nr 212, natomiast po odbiór decyzji należy się zgłaszać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Bielska 59, III piętro, tel. 267-67-47.

Opłaty

Powyższe sprawy nie podlegają opłatom skarbowym.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 1362
17 stycznia 2012 12:29 Adam Kosiński - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2012 13:53 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.
13 stycznia 2012 13:52 Adam Kosiński - Dodanie załącznika.