Rejestracja czasowa pojazdu.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela o rejestrację czasową,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sądu o prawie własności),
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
 • karta pojazdu, jeżeli była już wydana,
 • w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawić: dowód własności, dowód odprawy celnej przewozowej, dowód potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą, badanie techniczne pojazdu,
 • dowód tożsamości:
  - osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  - pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy.
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji, albo dokument zwalniający z posiadania homologacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • pozwolenie czasowe - 18,50 zł.
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.
 • Przy rejestracji czasowej w celu przejazdu z miejsca zakupu, wykonania badań lub naprawy pojazdu:
  • tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe - 30 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa do przyczepy - 15 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa ciągnikowa - 12 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa motocyklowa - 12 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa motorowerowa - 12 zł.
 • Przy rejestracji czasowej w celu wywozu za granicę:
  • tablice rejestracyjne tymczasowe samochodowe - 80 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa do przyczepy - 40 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa ciągnikowa - 40zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa motocyklowa - 40 zł.
  • tablica rejestracyjna tymczasowa motorowerowa - 30 zł.
 • Opłata ewidencyjna za wydanie:
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej - 0,50 zł.
  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.
  • karty pojazdu - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59.

NR konta BS ,,MAZOWSZE" 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Inne informacje

Rejestracji czasowej pojazdu dokonuje się w celu umożliwienia:

- wywozu pojazdu za granicę,

- przejazdu pojazdem z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- przejazdu pojazdem z związku z koniecznością wykonania badania technicznego lub naprawy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 9107
07 stycznia 2020 07:58 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2020 07:57 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
02 stycznia 2020 14:59 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.