Rejestracja pojazdu (stała).

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna - sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony, prawomocne orzeczenie sąd o prawie własności),
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już zarejestrowany,
 • karta pojazdu, jeżeli była już wydana,
 • w przypadku pojazdu nowego zakupionego w Polsce:
  • wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw z poza UE:
  • dowód odprawy celnej przywozowej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze zakupu pojazdu określający numer, datę i miejsce odprawy celnej,
  • badanie techniczne pojazdu,
 • w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich UE:
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - wyszczególniona na fakturze zakupu pojazdu kwota podatku akcyzowego,
  • badanie techniczne pojazdu,
 • dowód tożsamości:
  • osoba fizyczna - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pozostałe podmioty - Aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentacji firmy,
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC.

Miejsce złożenia dokumentów

Wnioski w poniższych sprawach wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Komunikacji w godz. (pon., wt., czw., pt.) 8:00 - 15:00, w środy w godz. 8:00 - 16:30, tel. (024) 267-68-22.

Opłaty

 • pozwolenie czasowe - 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne motorowerowe - 30,00 zł,
 • tablice rejestracyjne motocyklowe - 40,00 zł,
 • tablice rejestracyjne samochodowe - 80,00 zł,
 • tablice rejestracyjne na przyczepę - 40,00 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne samochodowe - 1.000 zł,
 • tablice rejestracyjne indywidualne motocyklowe - 500,00 zł,
 • nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł,
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł,
 • karta pojazdu - 75,00 zł,
 • opłata ewidencyjna za wydanie:
  • dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł.
  • pozwolenia czasowego - 0,50 zł.
  • nalepki kontrolnej 0,50 zł.
  • zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł.
  • karty pojazdu - 0,50 zł.
 • Opłat można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Płocku ul Bielska 59

NR konta BS ,,MAZOWSZE" 31 9042 0003 0000 1586 2000 0030

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-06-30
Dokument wytworzony przez: Wydział Komunikacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 61566
07 stycznia 2020 07:59 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2020 07:59 (Katarzyna Bernaciak) - Usunięcie załącznika.
02 stycznia 2020 15:00 (Katarzyna Bernaciak) - Dodanie załącznika.